Schepen Chris Verhaeghe: “Landbouwers en groene jongens zijn gedoemd om samen te werken”

Chris en zijn vrouw Martine: "De bevoegdheden die ik voor ogen had, heb ik ook gekregen." (foto JCR) © (foto JCR)
Redactie KW

Chris Verhaeghe is sinds begin dit jaar schepen van Landbouw en Omgeving. Bij die laatste bevoegdheid horen onder andere milieu- en afvalbeleid en waterbeheer. Op het eerste zicht lijken dit werelden die met elkaar botsen. Niets is volgens Chris minder waar. Landbouw- en milieuorganisaties zijn volgens de kersverse schepen gedoemd om samen te werken.

Chris Verhaeghe is bijzonder opgetogen met zijn bevoegdheden. “Die werden in pakketten door burgemeester Francesco Vanderjeugd en algemeen directeur Tine Dochy verdeeld”, weet Chris. “Indien we zelf hadden mogen kiezen, dan zou ik ongetwijfeld voor de bevoegdheden gekozen hebben die me nu toegewezen werden. Wat ik voor ogen had, heb ik ook gekregen.”

ABS en Natuurpunt

Chris is zelf al jarenlang actief op zowel landbouw- als milieugebied. “Ik ben voorzitter van landbouworganisatie ABS Groot-Staden”, vertelt Chris. “Daarnaast was ik ondervoorzitter van Natuurpunt Groot-Staden. Die laatste functie heb ik moeten opgeven. Zowel ABS als Natuurpunt staan nogal sterk op hun onafhankelijkheid. Bij Natuurpunt mag ik wel nog bestuurslid blijven, maar het ondervoorzitterschap kon niet langer. ABS maakt dan weer geen probleem van politieke mandaten, zolang het lokaal blijft.”

Het actief zijn in zowel een landbouworganisatie als in een natuurvereniging lijkt tegenstrijdig, maar is dat volgens Chris niet. “Landbouwers en groene jongens kunnen niet zonder elkaar”, stelt Chris. “De milieuorganisaties kunnen niet zonder de boeren en omgekeerd. In Vlaanderen zijn 257.000 mensen lid van een natuur- of milieuorganisatie, terwijl er slechts 23.000 boeren zijn. De landbouwers zijn in de minderheid en gaan het pleit verliezen als er niet samengewerkt wordt. Als anderzijds de boeren verdwijnen, zal hun plaats opgevuld worden door buitenlandse bedrijven. In het buitenland is er veel minder controle op het gebied van milieu en kwaliteit. Er is geen enkel ander land waar meer gecontroleerd wordt op het vlak van milieu en kwaliteit dan België.

Er bestaan veel misverstanden tussen boeren en groene jongens. Die kunnen weggewerkt worden door samen aan tafel te zitten. We slaagden er al in om in Staden ABS en Natuurpunt te laten samenwerken rond zwerfvuil.”

Intens begin

Chris ervoer zijn eerste weken als schepen alvast als heel intens. “Er zijn dagen dat ik van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat zonder middagpauze in het gemeentehuis ben”, vertelt Chris. “Voor mij is het alvast een luxe dat ik zelfstandig ben. Donderdag en vrijdag werk ik niet meer en reserveer ik voor mijn schepenambt. Op andere dagen kan ik me indien nodig aanpassen.” Chris heeft ook al een aantal zaken klaar die hij deze legislatuur absoluut wil realiseren. “In de eerste plaats willen we de waterproblematiek oplossen”, aldus Chris. “Door de klimaatverandering zijn er periodes van veel neerslag en periodes van droogte. Daarom willen we bufferbekkens aanleggen die het water opvangen en stockeren. Dat water kan dan door de landbouw gebruikt worden in drogere periodes. Verder gaan we de korte keten promoten. Dat is voordelig voor de landbouwer, die zijn producten thuis kan verkopen aan een prijs die hij zelf bepaalt en het is ook voordelig voor het milieu”, besluit Chris.

Chris Verhaeghe: “Politiek zit in mijn genen”

Chris Verhaeghe maakte pas in 2006 zijn debuut op de Open VLD-lijst, maar is al sinds zijn jeugd actief bij de partij. Ook zijn vader en grootvader waren politiek actief. Dat is ook het geval voor zijn twee zonen.

“Politiek werd mij met de paplepel ingegeven”, vertelt Chris. “Mijn vader en grootvader waren allebei lid van de liberale partij. Mijn vader was zelfs een aantal keren kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd in 1964 voor het eerst tot gemeenteraadslid verkozen.” De vader van Chris was zelfs ooit bijna schepen. “In de jaren 70 zou mijn vader opkomen bij een kartellijst waar ook de PVV, het huidige Open Vld, deel van uitmaakte.”, weet Chris. “Hij werd toen benaderd door de CVP, het huidige CD&V, om bij hen op de lijst te komen. Ze vertelden hem dat hij veel stemmen zou halen en kans maakte op een schepenzetel, zodat hij als voorzitter van het ABS als schepen veel zou kunnen doen voor de landbouwers. Mijn vader haalde toen evenveel stemmen op de CVP-lijst als een andere kandidaat. Er werd overeengekomen dat ze allebei elk drie jaar schepen zouden zijn. Toen mijn vader na drie jaar zou overnemen, wilde zijn opponent echter van geen wijken weten en bleef vader noodgedwongen gewoon gemeenteraadslid.”

Chris was al op zijn zestiende actief bij de PVV-jongeren. “Dat was in de jaren 70”, aldus Chris, “Sindsdien ben ik onafgebroken lid geweest van Open VLD. Ook toen ik op De Geite in Hooglede een slagerij had, was ik lid. Ik engageerde me echter niet verder dan dat. Dat ligt nogal moeilijk als je een zaak hebt.” Chris was voor het eerst kandidaat in 2006, maar raakte toen niet verkozen. Het politieke virus blijft de familie Verhaeghe in zijn greep houden. De opvolging lijkt nu zelfs al klaar te staan. “Mijn oudste zoon Thomas was tot zijn verhuis naar Roeselare bestuurslid bij Jong VLD-Staden”, weet Chris. “Eduard, mijn jongste zoon, is lid van Jong VLD Staden. Politiek zit bij ons blijkbaar in de genen.”

“Wil schepen voor iedereen zijn”

De kersverse schepen van Landbouw Chris Verhaeghe benadrukt dat hij er voor iedere landbouwer wil zijn. “Ik ben weliswaar voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, maar ik zal me ook inzetten voor leden van andere landbouworganisaties”, aldus Chris. “Zo ben ik recent lid geworden van de Landelijke Gilde. Ik had de indruk dat ze dat wel konden appreciëren en ben reeds naar hun Sint-Elooi feest geweest. Overigens heb ik altijd mijn hand uitgestoken naar de Boerenbond. Er zijn in Vlaanderen nog maar 23.000 landbouwers, we moeten dus samenwerken. Ik sta er ook open voor dat een jonge actieve landbouwer mij opvolgt als voorzitter van ABS Groot-Staden, nu ik schepen ben. Ik ben echter wel van plan om binnen het bestuur actief te blijven.

In het algemeen wil ik de belangen van iedereen verdedigen, ongeacht de politieke kleur. ‘Vriendjes helpen vriendjes’ is politiek van honderd jaar geleden. Ik kan met de hand op het hart zeggen dat zoiets niet meer bestaat binnen Open VLD. (BCH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.