Samenplus uit bedenkingen bij RUP Ardooise Tombrugstraat

Begro wil uitbreiden. Samenplus wil flankerende maatregelen voor de verkeersveiligheid. © JM
Redactie KW

Het zijn de laatste dagen dat het Ruimtelijk structuurplan (RUP) Tombrugstraat Ardooie ter inzage ligt, en dat er bezwaren kunnen ingediend worden. Oppositiepartij Samenplus is in elk geval bekommerd over een toenemende verkeersstroom bij een uitbreiding van het bedrijf Begro.

De wijziging van het RUP Tombrugstraat ligt op tafel om het groentebedrijf Begro uitbreidingsmogelijkheden te geven. Oppositiepartij Samenplus laat weten dat ze niet tegen de uitbreiding van Begro als bedrijf is maar dat ze wel bekommerd is over de toenemende verkeersstroom.

Ontsluiting via Izegemsestraat?

“Wij hopen dat in het milieueffectenrapport rekening gehouden wordt met de verkeerssituatie”, aldus fractieleider Kimara Goethals. “Nu al is het bijzonder druk op piekmomenten aan het kruispunt van de Tombrugstraat en de Izegemsestraat. Chauffeurs moeten het dubbel fietspad oprijden om de Tombrugstraat te verlaten.”

“Uitbreiding van Begro zal het verkeer met vrachtwagens alleen maar doen toenemen. Er is sprake van een circulatieplan, maar een concrete oplossing wordt niet geboden. Wij vragen ons af of er een andere ontsluiting, via de Izegemsestraat mogelijk is, vooral ook ter bescherming van de zwakke weggebruiker.”

Het RUP ligt nog ter inzage tot en met 16 juli op www.west-vlaanderen.be/ruptombrugstraatzuid. (JM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.