"De voorbije maanden heeft Eandis voor ons via een pilootproject een screening gedaan van alle stadsgebouwen. In januari zal dat rapport aan het schepencollege gepresenteerd word...

"De voorbije maanden heeft Eandis voor ons via een pilootproject een screening gedaan van alle stadsgebouwen. In januari zal dat rapport aan het schepencollege gepresenteerd worden", zegt schepen Nathalie Muylle (CD&V)."Blijkt dat een verhuis naar een nieuwe locatie budgettair heel wat interessanter zou zijn dan de administratie op de Botermarkt te behouden. Een stadskantoor op een andere locatie zou 6 miljoen euro kosten, een project realiseren op de huidige locatie 9 miljoen euro. Er is op vandaag nog geen beslissing genomen daaromtrent, maar financieel is het duidelijk interessanter.""We willen eerst een duidelijk zicht krijgen op onze nieuwe organisatiestructuur en welke ruimte we daarvoor zullen nodig hebben. Maar het is een feit dat het station een aantrekkelijke buurt is voor het stadskantoor."(VVHR)Lees hierover in Krant van West-Vlaanderen, editie De Weekbode Roeselare.