"De voorbije maanden heeft Eandis voor ons via een pilootproject een screening gedaan van alle stadsgebouwen. In januari zal dat rapport aan het schepencollege gepresenteerd word...