"De stijgende levensverwachting en de vergrijzing dwingen ons om steeds meer stil te staan bij de organisatie van de zorg", zegt Ria Vanzieleghem. De focus in de toekomst zal noodgedwongen meer op thuiszorg en mantelzorg komen te liggen. Zowel de verhoogde pensioenleeftijd als de grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt - vaak de primaire mantelzorgers - bemoeilijken de combinatie zorg en arbeid. Eén op vijf werkende mantelzorgers blijkt een (zeer) hoge belasti...