Roeselare geeft mantelzorgers alle ruimte

Steeds meer mensen worden met mantelzorg geconfronteerd. CD&V-raadslid Ria Vanzieleghem vraagt de stad om het thema niet uit het oog te verliezen. “Onze mensen krijgen alle kansen om aan mantelzorg te doen”, benadrukt schepen Henk Kindt.

© Getty Images

“De stijgende levensverwachting en de vergrijzing dwingen ons om steeds meer stil te staan bij de organisatie van de zorg”, zegt Ria Vanzieleghem. De focus in de toekomst zal noodgedwongen meer op thuiszorg en mantelzorg komen te liggen. Zowel de verhoogde pensioenleeftijd als de grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt – vaak de primaire mantelzorgers – bemoeilijken de combinatie zorg en arbeid. Eén op vijf werkende mantelzorgers blijkt een (zeer) hoge belasting te ervaren.”

“Door de nakende vergrijzing is er nood aan een actieve werkende bevolking om de lasten van de pensioenen te dragen. Anderzijds is er nood aan een maatschappelijk geëngageerde bevolking die bereid is de zorg voor hulpbehoevende familieleden en vrienden op zich te nemen. Mits de nodige ondersteuning van de werkgever en op-maat-gemaakte dienstverlening kunnen mantelzorgers gestimuleerd worden om actief te blijven op de arbeidsmarkt tijdens het verlenen van de zorg. Maar daar is een mensgericht personeelsbeleid voor nodig.”

Mantelzorgcafé en stuurgroep

In Roeselare beweegt er al heel wat op vlak van mantelzorg, vindt Ria. “We hebben de mantelzorgpremie die een mooie erkenning is naar de mantelzorger toe. Roeselare heeft in samenwerking met Idrops ook een mantelzorgcafé opgericht en er werd in 2018 een stuurgroep mantelzorg opgericht om het beleid voor mantelzorgers te structureren en te verbeteren.”

“Een van de adviezen was om meer in te zetten op een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, al blijft dit nog wat hangende. Ik vraag me af hoeveel personeelsleden van de stad Roeselare met mantelzorg te maken hebben? Is dit thema bespreekbaar en kan er een open dialoog komen om de bewustwording te verhogen? Is de stad ook bereid om mee te zoeken naar praktische oplossingen die het draaglijker maken voor de werknemer?”

Schepen Henk Kindt (SP.A & De Vernieuwers): “Ik wil je geruststellen: als stad bieden we alle bestaande mogelijkheden aan om aan mantelzorg te kunnen doen. Als een personeelslid met een moeilijke familiale situatie geconfronteerd wordt, gaan we samen op zoek naar de beste oplossing. Er is het federaal en Vlaams systeem: dit is respectievelijk palliatief verlof en zorgkrediet. In 2019 hadden we al negen personeelsleden met loopbaanvermindering en dertig mensen zitten in een stelsel met zorgkrediet. Deze manier van werken wordt ook erg geapprecieerd door de werknemers van de stad.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.