De politieke ervaring van beide dames is allerminst te onderschatten. Op lokaal niveau maken ze al jaren deel uit van het schepencollege en samen hebben ze liefst 25 jaar ervaring als Vlaams parlementslid. Aan hun nationale engagement komt nu een einde, want zowel Michèle Hostekint als Griet Coppé stellen zich zondag niet verkiesbaar.
...