Ria Vanzieleghem startte haar laatste gemeenteraad als voorzitter met droevig nieuws. Gemeenteraadslid Lieve Lombaert had enkele minuten voor de eedaflegging te horen gekregen dat haar schoonbroer in Oostende overleden was na een smartelijk ongeluk. Er volgde een minuut stilte vooraleer werd overgegaan tot de eedaflegging van de gemeenteraadsleden: drie voor sp.a & de vernieuwers, drie voor Groen, zeven voor N-VA, twee voor Open VLD, zes voor Vlaams Belang en achttien voor CD&V.
...