Op de Kortemarkse gemeenteraad werd het plan uit de doeken gedaan om een woonzorgcentrum te realiseren op de brouwerijsite, in samenwerking met Aldea, de groep van Christophe Desimpel, zoon van Aimé Desimpel.
...