De bewoners van de Kwiekmotestraat en de Pastoor Juliaan Claerhoutstraat werden in het verleden al meermaals geconfronteerd met wateroverlast, waarbij het regenwater soms tot in de garages liep. Om er voor te zorgen dat dergelijke ellende in d...