Voor de jaren 2020 tot 2025 wil het gemeentebestuur het reglement op de contantbelasting van de huis aan huisinzameling van restafval, GFT en PMD aanpassen.
...