Voor de jaren 2020 tot 2025 wil het gemeentebestuur het reglement op de contantbelasting van de huis aan huisinzameling van restafval, GFT en PMD aanpassen.
...

Voor de jaren 2020 tot 2025 wil het gemeentebestuur het reglement op de contantbelasting van de huis aan huisinzameling van restafval, GFT en PMD aanpassen.Burgemeester Stephan Mourisse (LVP): "Er komt een verhoging van de retributie op restafval door de stijging van de milieuheffing 2013-2019 van 8,1 naar 13,23 euro per ton, dat is plus 5,13 euro/ton. Daarnaast gingen de transportkosten de hoogte in, ondermeer door de invoering van de kilometerheffing en de fors gestegen brandstofkosten. En er was de stijging van de gezondheidsindex 2013-2019 met + 9,76 %. Daarom kwam er voor de gemeente een stijging van het tarief restafval van 170 euro per ton (huidige retributie) naar 186,59 euro per ton, of 0,2 euro per ton. De retributie die de bewoners betalen, dekt momenteel slechts 50% van de ophaal- en verwerkingskosten van restafval en GFT, de rest wordt bijgelegd door de gemeente uit de algemene middelen.""Om het principe 'de vervuiler betaalt' en het sorteergedrag aan te moedigen, dienen de variabele kosten per kg maximaal doorgerekend te worden aan de vervuiler. Er is geen correlatie tussen de hoeveelheid sluikstorten en de hoogte van de retributie zoals velen durven te beweren", zei de burgemeester nog.Daarom werd voorgesteld om de prijs voor restafvalcontainers op te trekken van 0,17 naar 0,20 euro per kilogram voor particulieren en bedrijven, zonder aanbiedingskost. Voor GFT-containers wordt dat 0,05 euro per kg (de normaal gangbare prijs binnen de IVVO, red.) voor particulieren. Voor bedrijven en de Horeca wordt de prijs hoger dan voor particulieren, gezien die verplicht kostendekkend moet zijn: 0,085 euro voor bedrijven en horeca en voor horeca ook de aanbiedingskost, aangezien dit een aparte ophaling betreft. De aanbiedingskost voor GFT voor de Horeca bedraagt 1,5 euro per aangeboden container van 40 tot 240 liter, 4 euro voor een container van 1.100 liter.De prijs van een PMD-zak voor huishoudelijk gebruik is nu 0,125 euro/zak (2,5 euro voor 20 zakken). Met het nieuwe tarief van 0,15 euro/zak komt een rol van 20 zakken op 3 euro. En 0,30 euro per zak voor PMD-zakken van 120 liter (voor scholen). Ook de tarieven voor recyclagepark worden aangepast. Voor particulieren wordt dat voor brandbaar afval 0,20 euro per kilogram. Voor tuinafval 0,020 euro per kilogram, voor inert bouwafval, houtafval en harde plastics 0,055 euro per kilogram.Elke inwoner van de gemeente ontvangt een tegemoetkoming ter waarde van 20 euro per jaar op de toegangskaart. Deze tegemoetkoming kan evenwel niet aangewend worden voor de verschuldigde contantbelasting voor grofvuil conform de Vlarema-wetgeving, die aanrekening van kosten vanaf de eerste kilogram verplicht. De totale tegemoetkoming wordt gerekend volgens de gezinssamenstelling op 1 januari van het lopende jaar en wordt niet aangepast in de loop van het jaar.De forfaitaire retributie voor ophaling en transport van groot en of grof huisvuil door de Technische dienst blijft behouden op 50 euro, daarnaast wordt de verwerkingskost van 0,20 euro/kg doorgerekend.Alle punten werden unaniem goedgekeurd.(AHP)