Het feest startte met een eucharistieviering en een cultuurmarkt ...