Op 17 mei 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven om, in het kader van de renovatie van de sporthal, de sportvloer te vernieuwen. Inmiddels werd hiervoor een bestek opgemaakt, dat door de raad werd goedgekeurd. Er ka...