Renovatie sporthal en dossier Egemstraat komt aan bod op gemeenteraad in Pittem

De agenda van de gemeenteraad van maandagavond werd voor een groot deel beheerst door investeringen, waaronder het vernieuwen van de sportvloer van de sporthal en het dossier van de Egemstraat.

Investeringen stonden centraal tijdens de gemeenteraad. © JG

Op 17 mei 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven om, in het kader van de renovatie van de sporthal, de sportvloer te vernieuwen. Inmiddels werd hiervoor een bestek opgemaakt, dat door de raad werd goedgekeurd. Er kan nu werk gemaakt worden van een gunning van de werken.

Het dossier van de heraanleg van de Egemstraat kwam de voorbije jaren meermaals aan bod tijdens de gemeenteraad. Het gaat hier over wegen- en rioleringswerken in de Egemstraat en delen van de Kolonel Naessenstraat en Egemsebinnenweg en over de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Egemstraat.

Inmiddels werd door infrabureau Demey uit Roeselare een bestek opgemaakt voor dit dossier, dat overigens een gecombineerde opdracht is van het gemeentebestuur van Pittem, nv Aquafin en de provincie West-Vlaanderen. Dat betekent concreet dat van het totale geraamde bedrag van 3.538.568 euro de gemeente Pittem 987.399 euro zelf zal moeten betalen (waarbij 257.915 euro gesubsidieerd zal worden). Er werd ook beslist dat de nv Aquafin als opdrachtgevend bestuur zal optreden en dus alle aanbestedingen zal doen.

Het dossier werd door de raad goedgekeurd en de gunningswijze werd vastgesteld, zodat er nu werk gemaakt kan worden van de aanbesteding.

(JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.