U hebt zichzelf, als uittredend burgemeester, tot hét voorwerp van de verkiezingen gemaakt, met de uitspraak dat u ermee stopt als u één stem minder behaalt. Een gewaagde gok?

Renaat Landuyt: "Het is een menselijke uitspraak. Sinds 2013 heb ik nog nooit zoveel gewerkt. Dag en nacht voor Brugge. Ik heb minder tijd voor mijn gezin dan toen ik nog minister was. Naar een minister kijken de mensen op, een burgemeester pakken ze vast. De reorganisatie van het stadspersoneel en de grote investeringen voor Brugge hebben tijd en zweet gekost. Daarom hoop ik op steun. Als ik niet één mens meer kan overtuigen van mijn inzet, zal dat pijn doen. Het is geen tactische zet."
...

Renaat Landuyt: "Het is een menselijke uitspraak. Sinds 2013 heb ik nog nooit zoveel gewerkt. Dag en nacht voor Brugge. Ik heb minder tijd voor mijn gezin dan toen ik nog minister was. Naar een minister kijken de mensen op, een burgemeester pakken ze vast. De reorganisatie van het stadspersoneel en de grote investeringen voor Brugge hebben tijd en zweet gekost. Daarom hoop ik op steun. Als ik niet één mens meer kan overtuigen van mijn inzet, zal dat pijn doen. Het is geen tactische zet."Dirk De fauw: "Je voelt echt aan in Brugge dat het deze keer burgemeestersverkiezingen zijn. Nu schuift elke partij zijn kandidaat naar voor. De vorige keren stemden de Bruggelingen eerder voor hun favoriete politieke partij."Renaat Landuyt: "Er is trouwens geen inhoudelijk punt van discussie. Alle grote discussiepunten uit de vorige campagne zijn op de rails gezet: het congresgebouw, het studentenhuis, de Cactuszaal, de museumhal, het huis voor de vrijzinnigen, zelfs het stadiondossier is politiek gedeblokkeerd."Dirk De fauw: "Er is veel beslist, maar er moet nog veel uitgevoerd worden. Dat is het grote verschil met zes jaar geleden. Toen lag er nog niks klaar en waren er veel discussies."Renaat Landuyt: "Er is voor 290 miljoen euro aan investeringen gepland, alles ligt vast tot 2022. Het is voor de oppositie zeer frustrerend om hiertegen te ageren. Geen enkele partij zal durven al onze beslissingen te herroepen. De enige vraag die rest is: wie is de beste om vanaf 2019 alles te coördineren en uit te voeren?"Renaat Landuyt: "Da's ingewikkeld. Ik hoop op appreciatie en een mandaat om voort te doen."Renaat Landuyt: "Op sociaaleconomisch gebied liggen wij dicht bij elkaar. Er is een spontane, ideologische band tussen de SP.A en Beweging.net."Dirk De fauw: "Er is geen voorakkoord."Renaat Landuyt: "Neen!"Renaat Landuyt: "U vergeet dat er in 1982 een niet ontziende pamfletactie tegen Frank Van Acker gevoerd werd in Brugge, toen Facebook nog niet bestond. Ook toen was deze socialist al voor de verkiezingen veroordeeld."Dirk De fauw: "CD&V zat toen zes jaar in de oppositie en wilde deelnemen aan het beleid. Gelukkig zag Frank Van Acker in dat samenwerken met een amalgaam van partijtjes niet de meest duurzame oplossing was en sloot hij een coalitie met onze partij." Renaat Landuyt: "SP.A zet nu het werk van Frank Van Acker voort, met een onderbreking van twintig jaar. Er zijn veel parallellen, ook over Frank Van Acker werd gezegd dat hij niet veel naar evenementen en recepties ging. Als ze mij verwijten dat ik te veel werk, kan ik dat alleen maar beamen."Dirk De fauw: "Toen Renaat in opiniepeilingen slechte quoteringen haalde, heb ik hem ronduit gezegd dat het niet zozeer over de inhoud van zijn beleid gaat, maar wel over zijn stijl. Die slaat minder aan bij de Bruggelingen dan mijn stijl. Ik ben een verbindende figuur die op een zachte manier probeert om de haantjes in de lijn te laten lopen."Renaat Landuyt: "Dé vraag voor de kiezer is: wie is het meest geschikt als burgemeester? De politicus met een hoog aaibaarheidsgehalte of iemand die weet wat een goed beleid voeren is?Dirk De fauw: "Het ene sluit het andere niet uit!"Renaat Landuyt: "Ik heb de verbindende kracht van CD&V ook meegemaakt in het college. Je moest met Dirk De fauw, Franky Demon én Boudewijn Laloo apart een akkoord hebben, vooraleer je iets kon realiseren."Dirk De fauw: "In elke partij zijn er haantjes met een eigen mening. Dat is geen probleem, integendeel. Het is verrijkend. Naar elkaar luisteren en beslissen. Ook al vraagt dit veel inspanningen."Renaat Landuyt: "Als ik de propaganda van Franky lees, lijkt het wel alsof hij burgemeester is."Dirk de fauw: "Renaat kan getuigen dat ik in alle debatten de eerste was om het nieuwe parkeerplan te verdedigen. We konden niet wachten op nieuwe randparkings, zoals de oppositie eiste. Want de bewoners van de binnenstad wilden terecht een snelle oplossing voor hun parkeerproblemen. In overleg zijn er correcties op het parkeerplan gedaan."Renaat Landuyt: "Behalve op piekmomenten zijn de ondergrondse parkings zelden volzet. Onze planning voor nieuwe randparkings is toekomstgericht. De grootste parkeerproblemen doen zich voor tijdens de shoppingdagen in december. Dan wordt voor een extra parking bij Vives gezorgd. Het aantal mensen uit de randgemeenten, dat naar Brugge komt winkelen, piekt!"Dirk De fauw: "Een van de uitdagingen is ervoor zorgen dat er geen toeristen meer parkeren in de binnenstad."Renaat Landuyt: "Voor hen is het goedkoper dan in eigen land, maar voor de Bruggeling is het nieuw dat je moet betalen om te parkeren."Dirk De fauw: "Neen! Ook CD&V aanvaardt geen overlast noch illegaliteit in Zeebrugge. Maar we steken geen vingertje uit naar de pastoor en de vrijwilligers die uit menslievendheid soep uitdelen aan vluchtelingen."Renaat Landuyt: "Dirk heeft het voordeel dat de pastoor hem nog niks verweten heeft."Dirk De fauw: "Ben ik linkser omdat ik er als OCMW-voorzitter voor zorg dat er geen daklozen in portalen liggen te slapen? Ik ben er trots op dat wij voor onze Brugse senioren twee nieuwe woonzorgcentra gebouwd hebben en een derde plannen, zodat er geen wachtlijsten meer zijn."Renaat Landuyt: "Op sociaal vlak zijn er geen discussies tussen CD&V en SP.A. Het parkeerplan ligt gevoeliger, omdat het ingrijpt in vastgeroeste gewoontes. Naast een betere mobiliteit hebben we er met de slechte luchtkwaliteit een tweede argument bij: onze gezondheid! Voordien werd enkel over bereikbaarheid gedebatteerd."Dirk De fauw: "De oppositie stelt slechts kleine correcties voor. De bussen baren mij meer zorgen."Renaat Landuyt: "Alle politieke partijen willen elektrische shuttlebusjes in de binnenstad en een ringbus. Naar het voorbeeld van Dijon. Alle steden kampen met hetzelfde probleem. Ik hoop dat De Lijn inbindt, als zij geherstructureerd is en er autonome vervoersregio's ingevoerd worden."Dirk De fauw: "In het noorden van Brugge moet het openbaar vervoer efficiënter. Het kan toch niet dat een bejaarde dame in Lissewege een belbus moet oproepen om naar het AZ Sint-Jan te gaan?" Landuyt: "Bewoners van de binnenstad kunnen nu net zoals de Bruggelingen in de deelgemeenten hun auto in de buurt parkeren. Er is nu meer ruimte om kort bovengronds te parkeren en te winkelen. Er is betere lucht om aangenamer te wandelen. De tewerkstelling in de binnenstad is gestegen. Het aantal bezoekers vanuit de rand heeft een recordhoogte bereikt. De ondergrondse parkings zouden we voor Bruggelingen en werkenden nog goedkoper moeten kunnen maken." De fauw: "De criminaliteit en het onveiligheidsgevoel in Zeebrugge moeten bestreden worden door meer politie en een betere beveiliging van de haven. Voor ons geen gevangenisboten. Wie opgepakt wordt, moet naar Brussel voor repatriëring of asiel. Dit is een ernstig probleem in Zeebrugge, maar voor de meeste Bruggelingen is betaalbare huisvesting, verkeersveiligheid, betere fiets- en voetpaden, het klimaat en extra zuurstof voor onze ondernemers een grotere prioriteit." Landuyt: "Voor Zeebrugge is het belangrijk dat transmigranten onderschept worden en naar de juiste instanties in Brussel verwezen worden. We moeten de mensenhandelaars voort oppakken. Andere prioriteiten: voetpaden nog vlugger herstellen door los te koppelen van de totale vernieuwing van de weg, meer groen in de straat en meer boomonderhoud in de wijken, meer gezonde lucht. Kortom, verder met de nieuwe dynamiek. Alle geplande projecten moeten afgerond worden."De fauw: "Voor ons moeten toerisme, de tewerkstelling (6.000 jobs) én de leefbaarheid voor de inwoners hand in hand gaan. De cruisetoeristen zijn een kleine groep in verhouding tot de 6 miljoen toeristen die jaarlijks onze stad bezoeken. We willen het cruisetoerisme bijsturen. Zeebrugge moet een in- of ontschepingsplaats worden, zodat ze hier enkele nachten blijven slapen. Er zijn ook maatregelen nodig om de groei aan souvenir-, bier- en chocoladewinkels te beperken." Landuyt: "We maken toerisme rendabel en draaglijk. De vakantiewoning- en hotelstop in het centrum is nodig om wonen in de binnenstad betaalbaar te houden. Het Cruisegebouw is belangrijk voor de haven (logistiek voor het schip) en stad (overnachtingen voor zij die vanaf hier vertrekken). We willen toeristen die hier verblijven en meer spenderen. Daarom een congresgebouw en extra museum. De Triënnale bracht veel nieuwe toeristen. Met het literair festival Brutaal zal dit ook lukken."De fauw: "Het nieuwe parkeerplan is voor de bewoners van de binnenstad ongetwijfeld een grote stap voorwaarts. Voor wie er werkt of er gaat winkelen, vergt het een aanpassing. Aan het plan werden al aanpassingen gedaan. We moeten proberen wie niet met de wagen in de binnenstad moet zijn (dagjestoeristen), te verwijzen naar een randparking met een gratis of goedkope shuttle naar de binnenstad. Er zijn ook versoepelingen nodig voor aannemers die in de stad werken."