Vanaf het eerste punt van de agenda omtrent de aankoop van de voetweg tussen parking voetbalveld en de VBS De Wijzer trok de oppositie hard van leer. De meerderheid plande de aankoop aan de kerkfabriek voor 22.500 euro. De weg werd aangelegd op kosten van de gemeente en beslaat een oppervlakte van 142 vierkante meter. "De kerkfabriek wilde destijds niet verkopen, maar is nu wel bereid," aldus schepen Ingrid Vandepitte (#Team8980). "We betalen nu 100 euro per jaar. Waarom kopen we dit nu?", vroeg raadslid Luk Hoflack (Insamenspraak).
...

Vanaf het eerste punt van de agenda omtrent de aankoop van de voetweg tussen parking voetbalveld en de VBS De Wijzer trok de oppositie hard van leer. De meerderheid plande de aankoop aan de kerkfabriek voor 22.500 euro. De weg werd aangelegd op kosten van de gemeente en beslaat een oppervlakte van 142 vierkante meter. "De kerkfabriek wilde destijds niet verkopen, maar is nu wel bereid," aldus schepen Ingrid Vandepitte (#Team8980). "We betalen nu 100 euro per jaar. Waarom kopen we dit nu?", vroeg raadslid Luk Hoflack (Insamenspraak). Hij werd daarin gevolgd door Koen Descheemaeker (N-VA): "De weg is er en de gemeente heeft doorgang en de kerkfabriek kan die doorgang niet verbieden. Er zit geen rem op. Nu 22.500 euro uitgeven op de rug van de burger is een schande. Misschien is er een andere reden. Als die er niet is getuigt dit van onverantwoord bestuur." Na de discussie besloot de meerderheid de aankoop uit te stellen.In een toegevoegd punt vroeg N-VA een omgevingsanalyse en kostprijsvergelijking te doen bij de bouw van een nieuw Bondgenootje (buitenschoolse kinderopvang) in Zonnebeke. De meerderheid plant de nieuwbouw tegen 2025 en voorziet 670.000 euro en plant de bouw in een weide in het verlengde van het voetbalveld langs de IJzerweg. "We vragen een omgevingsanalyse te laten uitvoeren naar het bouwen aansluitend bij de nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem tegenover de bouw in de IJzerweg," aldus Koen Descheemaeker. "Voor ons lijkt de bouw aan de gemeenteschool meer opportuun. Het decreet rond buitenschoolse opvang vraagt om samen te werken en gebouwen voor verschillende doeleinden te gebruiken Bepaalde stukken kunnen door de school gebruikt worden en hiervoor zijn subsidies tot 70 procent mogelijk. De plaats bij de IJzerweg is nat. Het ligt immers in overstromingsgevoelig gebied door de Zonnebeek die er passeert. De prijs om daar te bouwen op dergelijke natte overstromingsgevoelige grond zal dus nog duurder worden. Maak a.u.b. een studie en beslis dan."Schepen Joachim Jonckheere (#Team8980) haalde aan: "De gronden langs de IJzerweg zijn eigendom van de gemeente, ondanks wat door bepaalde oppositiepartijen destijds werd beweerd, en zijn ingekleurd als recreatiezone en gemeenschapsvoorzieningen.""Deze inkleuring verschilt van de gronden langs de Berten Pilstraat waarnaar collega Descheemaeker verwijst. Deze zijn ingekleurd als bouwgrond en zouden op termijn bij verkoop tussen de 200.000 en 230.000 euro kunnen betekenen voor de gemeente. De ontsluiting van de site langs de IJzerweg kan verkeersveilig gebeuren voor alle zwakke weggebruikers via de trage weg tussen de Ieperstraat en de IJzerweg. Voor de mensen die met de wagen de locatie moeten bereiken, willen we onderzoeken hoe dit op een verkeersveilige manier voor de wagens, alsook voor de uitstappende ouders en kinderen kan gebeuren." De meerderheid besloot de analyses niet te doen, wat bij de oppositie als spelen met het geld werd beschouwd. (NVZ)