Raf Deprez is nieuw in het schepencollege van Zwevegem: “Mijn leven is totaal veranderd”

Voor mountainbiken wil de schepen nog tijd vrij maken. Hier zien we hem met echtgenote Eveline. (foto GJZ)
Redactie KW

Na zes jaar als oppositieraadslid mag Raf Deprez deze legislatuur het schepenlint omgorden. Raf is actief in heel wat verenigingen en ook beroepshalve heeft hij het druk. Nu moet hij een gezond evenwicht vinden in alle activiteiten.

Door Geert Vanhessche

De politiek zit bij Raf Deprez duidelijk in de genen. Zijn grootvader Remi Deprez was jarenlang burgemeester van Heestert voor de fusies. Ereburgemeester Paul Deprez is dan weer zijn oom. En Albert Decoene, die een hele tijd schepen was in Zwevegem, was de grootvader van zijn moeder. “Het lag dus een beetje voor de hand dat ik lid zou worden van CD&V. Ik maakte deel uit van het bestuur en bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen vroeg men mij op de lijst te staan.”

Raf raakte meteen verkozen, maar diende wel in de oppositie te zetelen. “Voor de partij was dat een zware klap. Ik had daar een stuk minder last van: ik was nieuw en kon dus niet vergelijken tussen meerderheid en oppositie.”

Fulltime job

Sinds Nieuwjaar mag Raf zich nu schepen noemen. Al merkt hij wel een groot verschil met vroeger. “Enerzijds merk ik het verschil tussen het zetelen in de oppositie en de meerderheid en anderzijds tussen raadslid en het schepenambt. “Ik ontken niet dat ik de ambitie had om schepen te worden, maar ben toch wel een beetje geschrokken van de impact die zo’n ambt heeft. Let wel, het schrikt me niet af. Die uitdaging maakt me juist meer gedreven. Mijn schepenambt neemt heel wat tijd in beslag en nu ben ik nog meer uithuizig.”

Raf Deprez (45) is gehuwd met Eveline Deprez (45) en heeft drie kinderen: Margo (21), Ruben (20) en Ilke (15). Hij werkt als zelfstandig verzekeringsagent KBC en heeft drie personeelsleden in dienst. Raf Deprez is sportief en aangesloten bij het No Limit Team. Sporten staat nu op een laag pitje door zijn politieke carrière, maar af en toe hoopt hij nog eens te mountainbiken. Hij is ook actief in heel wat verenigingen.

De nieuwe functie heeft ook zijn gevolgen op Rafs beroepsleven. “Het is een fulltime job. Het is nu zoeken naar een evenwicht met mijn verzekeringskantoor. Gelukkig beschik ik over een fantastisch team. Momenteel ben ik op zoek naar een vierde personeelslid om dit team te versterken. Noch het kantoor, noch het personeel en zeker niet de klanten mogen de dupe zijn van mijn schepenambt.”

Duurzaamheid moet de rode draad vormen bij alle beleidsdomeinen

Raf Deprez is ook geëngageerd in nogal wat andere verenigingen. Denk maar aan de Ommegangfeesten, de Hoevefeesten, Toer de Kommerce, de kerstmarkt in Heestert en Present@. Hij is tevens bestuurslid bij de Landelijke Gilde en bij het No Limit Team. “Ik zal nergens mijn ontslag geven, wel misschien een beetje meer delegeren maar zeker niet loslaten. Gelukkig zijn het overal goede teams en zal dat wel loslopen.” De schepen zal zich wel bij geen enkele vereniging meer verantwoordelijk stellen voor het financiële aspect of het ophalen van publiciteit.

Patrimonium

Sport, Ondernemen, Patrimonium, Preventie, Duurzaamheid en Energie zijn de bevoegdheden van Raf Deprez. “Ik denk dat Patrimonium daarvan het belangrijkste is. Het is niet meteen iets wat de mensen zien, maar het patrimonium waarover onze gemeente beschikt, is echt indrukwekkend. Bij een recente oplijsting kwamen we aan 103 eenheden, de lokalen van De Brug wel allemaal afzonderlijk gerekend. Niettemin allemaal gebouwen die moeten onderhouden worden”, klinkt het.

Ook Duurzaamheid is volgens de schepen belangrijk: “Dit moet de rode draad vormen bij alle beleidsdomeinen. Het zal dus zaak worden om bij beslissingen altijd eens te toetsen of deze ook op duurzaamheid te verantwoorden zijn.”

“Oplossing petanqueclub en hondenclub prioritair”

Als schepen van Sport wil Raf Deprez het bestaande aanbod maximaal ondersteunen. “We beschikken over een zeer ruim aanbod aan sportmogelijkheden. We moeten wel blijven waken dat het evenwicht tussen de private partner en de gemeente in goede verhouding blijft.” In de vorige legislatuur kregen de voetbalclubs van Heestert en Zwevegem een kunstgrasveld. “Er werd toen ook beslist dat Otegem en Moen er ook een zullen krijgen. Dit jaar voorzien we er alvast één.” Topprioriteit voor de schepen is het zoeken naar een nieuw onderkomen voor Petanqueclub Okapi in Zwevegem die door de bouw van een nieuw onderkomen voor het kunstonderwijs het oud lokaal ziet verdwijnen. Ook hondenschool De Wilskracht in Heestert moet een nieuwe locatie krijgen.

Raf Deprez is zelf ook een sportman, al staat het sporten nu wel op een laag pitje. “In 2017 nam ik met succes deel aan de Iron Man. Ik trainde toen zeker 15 uur per week. Dit jaar wou ik opnieuw deelnemen en had zelfs al mijn tickets. Ik heb ze geannuleerd want ik heb geen tijd om mij voor te bereiden. Spijtig.”

“Eenrichtingsverkeer in Otegemstraat bespreken”

Raf Deprez is ook schepen van Ondernemen. “Als we vroeger spraken van ‘lokale economie’, dacht iedereen automatisch aan de Otegemstraat. Ondernemen is veel meer dan dat stukje Otegemstraat. Ik denk bijvoorbeeld aan het bedrijventerrein De Pluim, dat een absolute meerwaarde is voor onze gemeente.”

De schepen wil vooral meer overleg tussen de handelsorganisaties zoals Unizo en Present@. “Er moet een goede wisselwerking komen met het gemeentebestuur. Dit kan alleen door goed te communiceren en daarbij de juiste kanalen te gebruiken.”

Op lokaal vlak denkt hij dat de komst van het Leanderhof de handelspositie van het centrum enkel kan versterken. “We moeten een visie voor het centrum van Zwevegem ontwikkelen. Zo denk ik aan het opstellen van een zitbankenplan maar evenzeer aan het voorzien van fietsenstallingen. Als we het fietsgebruik willen promoten, moeten we ook de nodige voorzieningen hebben. We kunnen door kleine ingrepen het centrum al een stuk aantrekkelijker maken.”

Ook over het invoeren van eenrichtingsverkeer in een deel van de Otegemstraat is de schepen duidelijk. “We moeten eenrichtingsverkeer in het eerste deel van de Otegemstraat durven overwegen. We moeten daarbij wel alle scenario’s en de pro’s en contra’s bekijken zodat er een breed gedragen beslissing kan genomen worden.” Raf Deprez is ervan overtuigd dat Zwevegem over heel wat troeven beschikt. “Voor een gemeente van ongeveer 25.000 inwoners beschikken we over een groot potentieel. We hebben een zeer divers aanbod, de mobiliteit is goed en de nodige parkeerplaatsen zijn voorhanden.” De schepen wil ook werk maken van de combinatie sporten en winkelen. “Wanneer de ouders hun kinderen naar het sportcentrum brengen, waarom combineren ze dit dan niet met boodschappen doen in het centrum?”

“Oplossing petanqueclub en hondenclub prioritair”

Als schepen van Sport wil Raf Deprez het bestaande aanbod maximaal ondersteunen. “We beschikken over een zeer ruim aanbod aan sportmogelijkheden. We moeten wel blijven waken dat het evenwicht tussen de private partner en de gemeente in goede verhouding blijft.” In de vorige legislatuur kregen de voetbalclubs van Heestert en Zwevegem een kunstgrasveld. “Er werd toen ook beslist dat Otegem en Moen er ook een zullen krijgen. Dit jaar voorzien we er alvast één.” Topprioriteit voor de schepen is het zoeken naar een nieuw onderkomen voor Petanqueclub Okapi in Zwevegem die door de bouw van een nieuw onderkomen voor het kunstonderwijs het oud lokaal ziet verdwijnen. Ook hondenschool De Wilskracht in Heestert moet een nieuwe locatie krijgen.

Raf Deprez is zelf ook een sportman, al staat het sporten nu wel op een laag pitje. “In 2017 nam ik met succes deel aan de Iron Man. Ik trainde toen zeker 15 uur per week. Dit jaar wou ik opnieuw deelnemen en had zelfs al mijn tickets. Ik heb ze geannuleerd want ik heb geen tijd om mij voor te bereiden. Spijtig.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.