Onafhankelijk gemeenteraadslid Dominique Gillet-Wolter Hofmans vroeg de Raad van State om het protocol tussen de watersportverenigingen Windekind en Sycod enerzijds en Lokaal Bestuur Koksijde anderzijds te schorsen wegens 'uiterst dringende noodzakelijkheid'. Zij vroeg ook om de schorsing van de vergunning tot de inrichting van zwemzones en insteekzones voor brandingssporten en waterscooters van 27 mei 2020, uitgerei...

Onafhankelijk gemeenteraadslid Dominique Gillet-Wolter Hofmans vroeg de Raad van State om het protocol tussen de watersportverenigingen Windekind en Sycod enerzijds en Lokaal Bestuur Koksijde anderzijds te schorsen wegens 'uiterst dringende noodzakelijkheid'. Zij vroeg ook om de schorsing van de vergunning tot de inrichting van zwemzones en insteekzones voor brandingssporten en waterscooters van 27 mei 2020, uitgereikt door de FOD Mobiliteit.In het arrest van 2 juli 2020 oordeelde de Raad van State dat uiterst dringende noodzakelijkheid niet aan de orde is en dat het protocol - en de vergunning uitgereikt door de FOD Mobiliteit - niet wordt geschorst.Raadslid Gillet-Wolter Hofmans trok na de afwijzing door de Raad van State - samen met twee tweedeverblijvers - naar de burgerlijke rechtbank in Brugge waarbij zij de rechtbank van eerste aanleg (West-Vlaanderen) opnieuw verzocht om de vergunning uitgereikt door de FOD Mobiliteit te schorsen. Omdat haar een aantal zaken ten laste werden gelegd, kwam de gemeente Koksijde kwam vrijwillig tussen in deze zaak. De burgerlijke rechtbank oordeelde dat niet het raadslid, maar de Raad van State de bevoegdheid heeft om een administratieve beslissing te schorsen. De rechtbank vult aan dat raadslid Gillet-Wolter Hofmans en haar twee mede-eisers in elk geval 'roekeloos hebben gedagvaard in kortgeding, want de Raad van State is bijna 30 jaar exclusief bevoegd om over deze materie te oordelen'. Raadslid Gillet-Wolter Hofmans en haar twee mede-eisers werden veroordeeld tot een rechtplegingsvergoeding van 3.000 euro aan de FOD Mobiliteit. In beide zaken heeft de gemeente Koksijde uitgebreid de aantijgingen van raadslid Wolter-Hofmans weerlegd.College van burgemeester en schepenen: "De meerderheid in de gemeenteraad heeft het voorstel tot wijziging van de insteekzones goedgekeurd, de FOD Mobiliteit heeft de vergunning uitgereikt. Raadslid Wolter Hofmans jaagt de gemeente nodeloos op kosten. Wij hopen dat de heisa rond deze zaak nu gaat liggen en dat raadslid Gillet-Wolter Hofmans zich nu neerlegt bij de democratisch genomen beslissing."