De Brugse afdeling van de PVDA ging over tot deze actie omdat "zowel Brugge als Vlaanderen een passieve politiek voert rond sociaal wonen", meent Stephen Brigitta, voorzitter van de plaatselijke vertakking van de linkse partij. "In Brugge alleen al staan drie- à vierduizend mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. Toch heeft het nieuwe stadsbestuur beslist om de komende legis...

De Brugse afdeling van de PVDA ging over tot deze actie omdat "zowel Brugge als Vlaanderen een passieve politiek voert rond sociaal wonen", meent Stephen Brigitta, voorzitter van de plaatselijke vertakking van de linkse partij. "In Brugge alleen al staan drie- à vierduizend mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. Toch heeft het nieuwe stadsbestuur beslist om de komende legislatuur slechts zevenhonderd nieuwe wooneenheden te bouwen. Dit aantal ligt hoger dan wat de vorige meerderheid heeft gerealiseerd, maar een fundamentele oplossing voor dit nijpende maatschappelijke probleem biedt dit niet. We verwachten immers dat die wachtlijst de komende jaren nog zal groeien."Volgens Brigitta biedt het nieuwe Vlaamse regeerakkoord ook weinig incentives om steden en gemeenten aan te porren bijkomende infrastructuur te bouwen. "Daarom stellen we voor dat de stad overgaat tot renovatie van bestaande stadswoningen die vandaag leegstaan. De arbeiderswoning aan de Rolweg 22 is ondertussen een kwarteeuw onbewoond, het huis ernaast staat sinds 2005 leeg. Gevolg: beide panden zijn bouwvallig. De stad, die momenteel sociale woningprojecten heeft lopen aan Ruddershove en langs de Baron Ruzettelaan, heeft kansen laten liggen bij onder meer de site van de Weylerkazerne en Hof Sebrechts", stelt Brigitta.In tijden van budgettaire krapte moeten politici volgens hem sociale keuzes maken. "Een deel van de middelen waarover Vlaanderen beschikt, komt van de federale overheid. Die heeft vorig jaar drie miljard euro geïnvesteerd in gevechtsvliegtuigen. Daar hebben de mensen in Brugge weinig aan. Ze hebben wel baat bij investeringen in sociale woningbouw, maar dit blijkt geen prioriteit in het beleid, op Brugs noch op Vlaams niveau", poneert Brigitta. "Met een ander beleid zou je ook de ontgroening tegen kunnen gaan. Vaak zijn jonge Bruggelingen vandaag genoodzaakt om uit te wijken als ze een betaalbare woning willen."(SVV)