Het plan voor het opnieuw invullen van de verlaten site van het Sint-Jozefscollege, pal in het centrum van Tielt, bestaat al een aantal jaar, maar kwam enkele maanden geleden in een stroomversnelling toen het stadsbestuur een akkoord bereikte met de Tijdelijke Handelsvereniging Kortrijkstraat, een constructie waar de vastgoedgroep Vlaemynck een belangrijke rol in speelt. Het project is voor een stadje als Tielt gerust gigantisch te noemen : 141 appartementen, 70 serv...

Het plan voor het opnieuw invullen van de verlaten site van het Sint-Jozefscollege, pal in het centrum van Tielt, bestaat al een aantal jaar, maar kwam enkele maanden geleden in een stroomversnelling toen het stadsbestuur een akkoord bereikte met de Tijdelijke Handelsvereniging Kortrijkstraat, een constructie waar de vastgoedgroep Vlaemynck een belangrijke rol in speelt. Het project is voor een stadje als Tielt gerust gigantisch te noemen : 141 appartementen, 70 serviceflats, een dienstencentrum en 4.000 vierkante meter winkeloppervlakte.Het onderhandelingsprotocol en de daaruit voortvloeiende gunning werden afgesloten door het schepencollege, maar tegen de zin van de SP.A. Die in dit college weliswaar de grootste fractie is, maar geen meerderheid heeft. SP.A vindt dat het project te veel beton en te weinig publiek groen bevat, en vindt vooral dat het schepencollege hier verregaande engagementen neemt (inclusief boeteclausules), daar waar het volgens deze partij aan de gemeenteraad toekomt om te beslissen over dossiers van dergelijke omvang en met zulke zware financiële implicaties voor de stad.Daarom diende de Tieltse SP.A een klacht in bij de gouverneur. Maar de partij lokte op de gemeenteraad van 29 maart ook een stemming uit om het voorakkoord en de gunning ongedaan te laten maken. Zeer tegen de zin van burgemeester Els De Rammelaere (N-VA/Open VLD), die de gemeenteraadsleden liet verstaan dat ze zich in de onwettigheid zouden begeven indien ze het SP.A-voorstel volgden. Niettemin werd een alternatieve meerderheid met de CD&V gevonden om het punt erdoor te krijgen, maar de burgemeester legde deze beslissing naast zich neer. Ook CD&V tekende daarop bezwaar aan bij de gouverneur. Nu de gouverneur effectief de schorsing heeft uitgesproken, liggen de kaarten anders : als het stadsbestuur geen verdere actie onderneemt, dan worden onderhandelingsprotocol en gunningsbesluit na 60 dagen beschouwd als onbestaande. Maar dat stadsbestuur kan aan minister voor Binnenlandse Aangelegenheden Liesbeth Homans (N-VA) ook een verantwoordingsnota sturen, waardoor het dossier op haar tafel belandt en zij het besluit van de gouverneur eventueel kan vernietigen. Zij heeft een termijn van dertig dagen om uitspraak te doen.Het schepencollege van Tielt kwam dinsdagnamiddag bijeen maar daar werd de schorsing nog niet officieel besproken.