De plannen om een hoogspanningslijn van 480 kV van noord naar zuid door onze provincie te trekken zorgen voor heel wat ongerustheid en stuiten meteen al op protest, recent was er nog een opgemerkte protestactie langs de E403 in Lichtervelde. Een van de mogelijke tracés loopt immers langs deze snelweg, van Brugge tot Izegem, om daar dan af te buigen in de richting van de transformatorpost in Avelgem. De bouw van deze hoogspanningslijn is nodig om de windenergie die massaal zal worden opgewekt op zee op een ordentelijke wijze tot bij de elektriciteitsverbruiker te krijgen.
...