Het fenomeen zit duidelijk in de lift : al in 62 an de 64 West-Vlaamse gemeenten worden er tegenwoordig techniekacademies georganiseerd. Techniekacademies zijn vergelijkbaar met teken- of muziekacademies en moeten de interesse in techniek en technologie bij kinderen tussen 10 en 12 jaar aan...

Het fenomeen zit duidelijk in de lift : al in 62 an de 64 West-Vlaamse gemeenten worden er tegenwoordig techniekacademies georganiseerd. Techniekacademies zijn vergelijkbaar met teken- of muziekacademies en moeten de interesse in techniek en technologie bij kinderen tussen 10 en 12 jaar aanwakkeren. Gedurende twaalf woensdagnamiddagen of zaterdagvoormiddagen volgen kinderen doesessies van twee uur.De gemeente of stad is de inrichter van de lokale techniekacademie en werkt daarvoor samen met de plaatselijke scholen (lager onderwijs en secundair onderwijs van alle schoolnetten) en bedrijven.De gemeente of stad die dergelijke sessies organiseert, doet daarbij een beroep op de 'Techniekacademie West-Vlaanderen' voor de concrete organisatie en expertise. Vanaf volgend jaar voorziet het provinciebestuur een gezamenlijke subsidie van 50.000 euro, en die zal dus ook doorlopen na het voltrekken van de interne staatshervorming.Flankerend onderwijs Daarnaast trekt het provinciebestuur per jaar in totaal 150.000 euro uit voor ondersteuning van initiatieven via het reglement subsidiëring flankerend onderwijs. De basisgedachte achter onderwijsflankerend beleid is meer leelingen te laten instromen in het technisch onderwijs.Hiermee wil de Provincie West-Vlaanderen meestappen in het STEM-actieplan van de Vlaamse Regering; dat erop gericht is de aspecten Science, Technology, Engineering en Mathematics beter aan bod te laten komen in het onderwijs.