Het voorstel tot het goedkeuren van een provinciaal reglement voor de toekenning van subsidies voor de werking van erkende dierenasielen en opvangcentra voor wilde dieren kreeg zelfs de steun van Vlaams Belang, dat er bij monde van Martine Vannbrabant nog fijntjes aan toevoegde dat de Vlaamse minister voor dierenwelzijn, een N-VA'er, te weinig doet om de lo...