Provincie wil windmolen bouwen op site Inagro in Beitem

Dit werd door gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) op de provincieraad bevestigd aan Immanuel De Reuse van Vlaams Belang. Het wordt wel een middelgrote molen van ‘slechts’ 68 meter hoog en de komst ervan is nog niet voor morgen.


De intentie van de provincie kwam aan het licht bij het behandelen van een punt over het verwerven van een recht van opstal op een bepaald perceel. “Dit moest snel gaan want als we van de hogere overheid een subsidie willen, dan moeten we die aanvragen voor 30 mei en je moet een zakelijk recht hebben op de grond in kwestie om dat te kunnen aanvragen”, lichtte Bart Naeyaert toe. “We zien nu wel verder hoe en wanneer we het project opstarten. Maar het gaat dus om een middelgrote molen, waarbij, dat is een voorwaarde, de opgewekte energie vooral moet worden gebruikt door Inagro zelf.”

Toch was Immanuel De Reuse niet echt tevreden. “Zo’n windmolen heeft hoe dan ook een impact voor de omwonenden en op het landschap. Ik stel bovendien vast dat Vlaams Belang voortaan niet meer de enige partij is die zich verzet tegen een ongebreidelde uitbreiding van het aantal windmolens, ook meerderheidspartij SP.A blijkt zich nu heel kritisch op te stellen, dat konden we toch lezen in Krant van West-Vlaanderen, in de opniebijdrage Stop de verrommeling van ons West-Vlaams landschap van onder meer collega Simon Bekaert. Het wordt toch echt wel tijd dat dit provinciebestuur weer een visie ontwikkelt over deze prangende problematiek. In de tijd van gedeputeerde Van Gheluwe was er ten minste een afwegingskader, met zijn socialistische collega De Block was dat al wat minder, en nu lijkt de provincie helemaal geen visie meer te hebben. “

Wat volgens Bart Naeyaert absoluut niet waar is. “We hebben toch het principe van de gedeconcentreerde bundeling, dat een duidelijke toetssteen is van waar het voor ons kan en waar niet. Maar dat staat inderdaad niet op een kaart… Toch vond Kurt Ravyts (Vlaams Belang) dit maar dunnetjes : “Er is van alles in beweging, we zitten met superprojecten rond de E40, en vandaag nog was er een persbericht van defensieminister Reynders dat er op terreinen van Defensie aan de kust (lees : de verlaten luchtmachtbasis van Koksijde) ook mogelijkheden komen voor windmolens. Stop u toch niet weg : de lokale overheden hebben hier een probleem : zij vragen hulp en steun van de provincie, en de bevolking vraagt dat ook !”

Gedeputeerde Sabien Battheu (Open VLD) verdedigde zich door te stellen dat het tegenwoordig de Vlaamse overheid is die zulke vergunningen verleent, maar Kurt Ravyts wuifde dit weg : “U hebt hier wel degelijk een rol te spelen. Staat er trouwens in het persbericht van minister Reynders niet dat een en ander gebeurt in overleg met de provincie ?” “Kan wel zijn, maar op de bewuste ontmoeting met minister Reynders op de luchtmachtbasis van Koksijde hebben we niet over windmolens gesproken, en Bart Tommelein was daar niet bij !”, repliceerde Sabien Battheu vlotjes. Kurt Ravyts nam wat gas terug en besloot : “Hoedanook, u zit mee in het bad. Stop met u te verschuilen achter Skeyes !” (het vroegere Belgocontrol, nvdr.)

De socialisten hebben we in dit debat niet gehoord.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.