In haar advies benadrukt de Deputatie twee elementen : vooreerst vraagt de Provincie van alle mogelijke te onderzoeken alternatieven objectief en evenredig af te wegen. "De startnota legt nu heel wat nadruk op het voorkeursalternatief (het tracé vanuit Zeebrugge langs de expresweg en de E403 naar Izegem en vandaar naar Avelgem, nvdr.). Maar de voor- en nadelen van de andere alternatieven (onder meer een tracé van Oo...