Provincie wil beken weer openleggen om overstromingen te voorkomen

Jos Remaut

Het West-Vlaamse provinciebestuur wil diverse beken weer in een open profiel brengen, omdat inbuizing soms een oorzaak is van overstromingen bij hevige regenval. De eerste twee dossiers zijn die van de Hulstebeek in Oostrozebeke en de Leiselebeek op de grens van Oostkamp met Sint-Michiels.

“Beken die onder de grond lopen in een buis hebben een beperkte afvoer. Bij veel neerslag kan dit leiden tot overbelasting met overstromingen als gevolg”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). “Daarnaast blijven de buizen in de grond niet eeuwig intact: er komen gaten in, die verzakkingen aan de oppervlakte veroorzaken. Door de beken weer in open profiel te leggen, is er meer ruimte voor het water in beek. Het niveau van de beek past zich aan de afvoer aan, zonder obstructies. Het water in een open waterloop kan bovendien langer vastgehouden worden, wat van pas kan komen bij mogelijke droogte.”

Open waterlopen waren historisch gezien plaatsen waar de mens water vond dat hij nodig had om te leven. Naarmate er meer industrie kwam, werd ook meer vuil water geproduceerd en geloosd in de beken, met stinkende beken en ongedierte tot gevolg. Om die redenen werden heel veel beken overwelfd of in buizen gestopt. Maar ondertussen wordt het afvalwater alsmaar vaker gescheiden van het water in de beek, waardoor de waterkwaliteit in de beken sterk verbeterd is.”

Hulstebeek

Vandaag kwamen de eerste twee projecten binnen dit programma ter goedkeuring op de provincieraad. De Hulstebeek in Oostrozebeke loopt momenteel door een tuin. Omdat de waterdoorvoer op deze plaats door de inbuizing zwaar verstoord is, met overstromingen tot gevolg, en de inbuizing ook nog eens op een helling ligt, is het beter om de beek weer open te leggen. Door de ruil van een perceel grond langs de Hulstebeek kan de beek verlegd worden naar de perceelsgrenzen, die bovendien de historische bedding van de Hulstebeek vormen. Aangezien het stuk grond dat de provincie verkrijgt groter is dan het perceel dat in ruil wordt gegeven, zal de Provincie 3.177,24 euro betalen als opleg.

Leiselebeek

De provincie koopt ook een perceel grond aan de Leiselebeek. Het ligt net stroomafwaarts van het natuurgebied Wulgenbroeken in Sint-Michiels. Op die plaats loopt de Leiselebeek in een buis onder een woning, waardoor ze niet meer te controleren is. De buis is niet dringend aan vervanging toe, maar ze remt wel de waterdoorstroom af. Daarnaast zijn er ook geregeld problemen met grote vuilophopingen vóór de inbuizing. De gemeente Oostkamp verwijdert dit vuil geregeld, maar moet hiervoor door de tuin van de woning, wat niet praktisch is.

De provincie wil met de aankoop de waterloop omleiden. Dit zal deels gebeuren in open profiel en deels door een grotere koker. Er zal een nieuwe open waterloop aangelegd worden tot de Wilgenbroekstraat, onder de Wilgenbroekstraat wordt een nieuwe wegduiker geplaatst. Daarnaast zal de langsgracht naast het spoor tot aan de bestaande loop geoptimaliseerd worden. Op die manier kan het bestaande, niet meer te onderhouden, deel van de waterloop uitgeschreven worden.

Door de waterloop te verleggen, wordt het huis gespaard en is de beek beter toegankelijk. En zo kunnen machines vlotter tot bij de beek om ze te kunnen onderhouden.

In de winter van 2017-2018 stond het gebied Wulgenbroeken lange tijd onder water. Dit gebeurt wel vaker tijdens natte winters, maar de hoogte van de waterstand en de duur ervan waren die winter uitzonderlijk. Diverse huizen in de buurt waren niet bereikbaar.

Het aangekochte perceel heeft een oppervlakte van 6,5 are. De aankoopprijs bedraagt 44.000 euro.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.