In juni merkte het Rekenhof tijdens de controle van de jaarrekening dat de provincie West-Vlaanderen een aantal belangrijke erfgoedsubsidies voor restauratie- en onderhoudswerken aan beschermd patrimonium misgelopen had. Concreet gaat het om subsidies die in de periode 2008-2009 werden aangevraagd voor werken aan het Groot-Seminarie, het Bisschopshuis en de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge.

De provincie kreeg de subsidies toegekend, maar de aanvraag om de subsidies te ontvangen is nooit gebeurd. Daardoor werd het saldo van de subsidies niet uitgekeerd.

Dat is volgens het onderzoek te wijten aan interne veranderingen en personeelswissels bij de betrokken diensten. Daardoor zijn volgens de griffie een aantal subsidieaanvragen onopzettelijk onzorgvuldig opgevolgd.

De griffie maakte ook werk van een verbetertraject met maatregelen om dit soort onzorgvuldigheden uit te sluiten in de toekomst. Alle diensthoofden werden tussentijds aangemaand controles uit te voeren op lopende subsidieaanvragen. Zo willen ze situaties als deze in de toekomst vermijden.

Bijkomend onderzoek

"De provincie neemt terecht maar te laat bijkomende maatregelen", vindt N-VA-provincieraadslid Wim Aernoudt. "Het is jammer dat deze goede maatregelen zich pas opdringen na een verlies van 1,12 miljoen euro. Hoewel het intern onderzoek grondig gevoerd werd, vragen wij ons af of bijkomend extern onderzoek hierover niet nodig is. De uitleg van de provincie dat dit het gevolg is van interne personeelswissels blijkt inderdaad een deel van de oorzaak te zijn maar is naar ons inzien geen verschoning voor de gemaakte fouten. Ook bij personeelswissels moet de organisatie kwalitatief werk blijven leveren."

"Blijkbaar is ere een gebrek aan vertrouwen en samenwerking tussen de deputatie en de administratie", vervolgt Aernoudt. "Hoe groot deze vertrouwensbreuk is, zal moeten blijken. Wij tillen zeer zwaar aan dit gebrek aan communicatie naar het politieke niveau. Dit brengt het democratisch georganiseerd toezicht op de werking van de overheid in het gedrang. Wij vragen hiervoor bijkomend onderzoek en opheldering. Hoe helder de analyse was over oorzaak van mislopen van subsidies, zo vaag blijven de antwoorden over de oorzaak van dit gebrek aan communicatie hierover naar het politieke niveau."

(BELGA)

In juni merkte het Rekenhof tijdens de controle van de jaarrekening dat de provincie West-Vlaanderen een aantal belangrijke erfgoedsubsidies voor restauratie- en onderhoudswerken aan beschermd patrimonium misgelopen had. Concreet gaat het om subsidies die in de periode 2008-2009 werden aangevraagd voor werken aan het Groot-Seminarie, het Bisschopshuis en de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. De provincie kreeg de subsidies toegekend, maar de aanvraag om de subsidies te ontvangen is nooit gebeurd. Daardoor werd het saldo van de subsidies niet uitgekeerd. Dat is volgens het onderzoek te wijten aan interne veranderingen en personeelswissels bij de betrokken diensten. Daardoor zijn volgens de griffie een aantal subsidieaanvragen onopzettelijk onzorgvuldig opgevolgd. De griffie maakte ook werk van een verbetertraject met maatregelen om dit soort onzorgvuldigheden uit te sluiten in de toekomst. Alle diensthoofden werden tussentijds aangemaand controles uit te voeren op lopende subsidieaanvragen. Zo willen ze situaties als deze in de toekomst vermijden."De provincie neemt terecht maar te laat bijkomende maatregelen", vindt N-VA-provincieraadslid Wim Aernoudt. "Het is jammer dat deze goede maatregelen zich pas opdringen na een verlies van 1,12 miljoen euro. Hoewel het intern onderzoek grondig gevoerd werd, vragen wij ons af of bijkomend extern onderzoek hierover niet nodig is. De uitleg van de provincie dat dit het gevolg is van interne personeelswissels blijkt inderdaad een deel van de oorzaak te zijn maar is naar ons inzien geen verschoning voor de gemaakte fouten. Ook bij personeelswissels moet de organisatie kwalitatief werk blijven leveren.""Blijkbaar is ere een gebrek aan vertrouwen en samenwerking tussen de deputatie en de administratie", vervolgt Aernoudt. "Hoe groot deze vertrouwensbreuk is, zal moeten blijken. Wij tillen zeer zwaar aan dit gebrek aan communicatie naar het politieke niveau. Dit brengt het democratisch georganiseerd toezicht op de werking van de overheid in het gedrang. Wij vragen hiervoor bijkomend onderzoek en opheldering. Hoe helder de analyse was over oorzaak van mislopen van subsidies, zo vaag blijven de antwoorden over de oorzaak van dit gebrek aan communicatie hierover naar het politieke niveau."(BELGA)