Provincie weigert vergunning voor drie windmolens in Damme

Jos Remaut

Vandaag besliste de Deputatie om aan de nv Aspiravi geen omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van drie grote windmolens nabij de Nederlandse grens in Lapscheure (Damme).

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), het departement Omgeving van de Vlaamse overheid én het gemeentebestuur van Damme brachten allemaal een ongunstig advies uit. De deputatie volgt deze adviezen. Gisteren formuleerde ook de Nederlandse gemeente Sluis een negatief advies.

Bovendien gaat de aanvraag over windturbines voorzien in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het uitgangspunt bij de beoordeling van windmolens in dergelijk gebied is dat ze ruimtelijk gebundeld moeten kunnen worden met twee bestaande lijn- of vlakvormige structuren (wegen, waterwegen, spoorwegen, industriezones…). De Deputatie is van oordeel dat de E34/N49 (Natiënlaan) op die locatie onvoldoende beeldbepalend is om als bundelingselement te dienen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er maar liefst 1.572 bezwaren ingediend.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.