Provincie verleent vergunning voor windturbine bij d’Arta in Ardooie

Medezaakvoerder Pieter De Backere van D'Arta toont waar de nieuwe molen komt op de bedrijfssite. An Schaubrouck van Aspiravi kijkt toe. © STEFAAN BEEL
Jos Remaut

Gisteren heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen aan de nv Aspiravi een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een windturbine bij het diepvriesgroentenbedrijf d’Arta langs de N37 in Ardooie.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 103 bezwaren ingediend. Ook het gemeentebestuur van Ardooie bracht een negatief advies uit. Maar alle technische adviezen (directoraat-generaal Luchtvaart, Agentschap Wegen en Verkeer en departement Omgeving) en het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) zijn unaniem gunstig.

De deputatie volgt het gunstig advies van de POVC, die verwijst naar de bundeling van de windturbine en het bedrijventerrein. Door deze inplanting wordt er geen nieuwe open ruimte aangesneden, maar wordt de bestaande ruimte optimaal gebruikt.

De omvang van het bedrijventerrein (40 ha) en het feit dat het bedrijf zelf de volledige energie zal gebruiken, rechtvaardigen dat slechts één turbine kan en mag vergund worden, wat eigenlijk een beetje tegen de principes is die de provincie hanteert. Aanvankelijk waren er ook nog plannen om aan de overzijde van de N37 op de Turkeyenhoek een tweede molen te plaatsen, maar daar kwam hevig protest tegen en uiteindelijk bleek dat er in de praktijk geen ruimte was voor bijkomende windmolens in de ruimere omgeving.

De nieuwe windturbine wordt centraal op het bedrijventerrein ingeplant, zodat mogelijke effecten grotendeels door het bedrijventerrein opgevangen worden. Uit het advies van de POVC blijkt dat de hinder en impact goed beheerst kunnen worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Dit wil zeggen dat geen enkele woning méér dan 8 uur slagschaduw op jaarbasis of méér dan een half uur per dag aan slagschaduw mag ondervinden. Anderzijds bevindt de site D’Arta zich wel op een hoogte, waardoor de landschappelijke impact van de nieuwe windmolen wel groot zal zijn.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.