Tijdens het openbaar onderzoek werden 103 bezwaren ingediend. Ook het gemeentebestuur van Ardooie bracht een negatief advies uit. Maar alle technische adviezen (directoraat-generaal Luchtvaart, Agentschap Wegen en Verkeer en departement Omgeving) en het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) zijn unaniem gunsti...