Volgende legislatuur kleurt de provincieraad wel heel Poperings: 4 van de 36 provincieraadsleden zijn Keikoppen: Christof Dejaegher (ook CD&V-burgemeester van Poperinge), Jurgen Vanlerberghe (SP.A), Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) en Martine Vanbrabant (Vlaams Belang). Nog opvallender is de Poperingse oververtegenwoordiging in de deputatie met twee van de vier gedeputeerden. Neem daar nog eens bij dat Christof Dejaegher voorzitter wordt van de provincieraad en je kan met recht en rede spreken van een Poperingse putsch in de provincie.
...

Volgende legislatuur kleurt de provincieraad wel heel Poperings: 4 van de 36 provincieraadsleden zijn Keikoppen: Christof Dejaegher (ook CD&V-burgemeester van Poperinge), Jurgen Vanlerberghe (SP.A), Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) en Martine Vanbrabant (Vlaams Belang). Nog opvallender is de Poperingse oververtegenwoordiging in de deputatie met twee van de vier gedeputeerden. Neem daar nog eens bij dat Christof Dejaegher voorzitter wordt van de provincieraad en je kan met recht en rede spreken van een Poperingse putsch in de provincie."Misschien eerst opmerken dat we in de huidige bestuursperiode ook betrekkelijk goed vertegenwoordigd waren", zegt Christof Dejaegher. "We waren toen ook al met drie raadsleden en in het begin zelfs met vier (maar toen wel op een totaal van 72 provincieraadsleden, red.). Uiteraard gaat het nu om wat anders: twee gedeputeerden en de voorzitter van de provincieraad. Het is natuurlijk ook een kwestie van lijstvorming, maar volgens mij is het vooral puur toeval, door de besluitvorming binnen drie afzonderlijke partijen die samen een coalitie vormen."Christof Dejaegher merkt ook op dat het niet zo uitzonderlijk is en verwijst daarbij naar het recente verleden. "Van 1997 tot 2012 waren onze buren van Ieper met Paul Breyne als gouverneur en Jan Durnez en Gunter Pertry als gedeputeerden nog beter vertegenwoordigd in het provinciebestuur. Het is dus niet zo uitzonderlijk, maar het valt natuurlijk wel op."Vorige week donderdagavond zaten de coalitiepartners samen om de bevoegdheden te verdelen. Meteen stelde Open VLD ook voor om de verplichte vrouwelijke gedeputeerde aan te leveren. "Maar ik hoop dat de partij niet enkel daarom aan mij gevraagd heeft om gedeputeerde te worden. Ik ben geen excuustruus", zegt Sabien Lahaye-Battheu, die al sinds 2003 zetelt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, maar voor het postje van gedeputeerde ontslag neemt. "Ik had het ook helemaal niet verwacht. Wie denkt nu als tweede lijstduwer verkozen te raken? Bovendien was ik deze legislatuur zelfs geen provincieraadslid. De vraag van het provinciaal partijbestuur kwam dan ook als een totale verrassing.""Ik heb er ernstig over nagedacht want het was zeker geen gemakkelijke beslissing", zegt Sabien Lahaye-Battheu. "Ik heb altijd graag mijn werk gedaan in de Kamer. Maar goed, ik doe het al vijftien jaar. De afstand tussen Poperinge en Brussel begint al eens lastig te worden. Je hebt ook absoluut geen duidelijke werkuren. Je weet wel wanneer je vertrekt uit Poperinge, maar nooit wanneer je weer thuiskomt. Het grote verschil nu is bovendien dat het een uitvoerend mandaat is. Behalve enkele jaren als OCMW-voorzitter in Poperinge heb ik dat nog niet gehad. Dat is natuurlijk heel uitdagend voor mij. Ik verheug me er op om zelf een richting aan te geven aan het beleid en dingen te veranderen."Sabien Lahaye-Battheu wordt in de deputatie bevoegd voor toerisme, ruimtelijke ordening, erfgoed, personeel, onderwijs, bouwberoepen en gebouwen. Haar stadsgenoot Jurgen Vanlerberghe krijgt de bevoegdheden provinciale domeinen, milieu, landschap en natuur, mobiliteit en de nieuwe bevoegdheid SLIM West-Vlaanderen. Dat staat voor het op een slimme manier ondersteunen van lokale besturen bij de digitale transformatie.Twee gedeputeerden betekent echter niet dat Poperinge nu volop zal kunnen graaien in de geldpotten van de provincie. "Ik denk dat het voor elke stad of gemeente belangrijk is om goed vertegenwoordigd te worden in de hogere regionen, maar ik zou daar nu ook niet in overdrijven", zegt Jurgen Vanlerberghe. "Je bent gedeputeerde voor de hele provincie. We gaan uiteraard de Poperingse dossiers niet onderaan de stapel leggen, maar verwacht nu niet dat alle beslissingen gedraaid zullen worden op een manier dat het Poperinge op een gekunstelde manier beter zou uitkomen."De afgelopen legislatuur mocht de stad al niet klagen over provinciale steun. Zo kwam de redding van Kunstenfestival Watou mede door de provincie. "De provincie is echter niet langer bevoegd voor persoonsgebonden aangelegenheden", zegt Jurgen Vanlerberghe. "Er is dus geen bevoegdheid meer op het vlak van cultuur. Misschien dat er op het vlak van toerisme op termijn wel mogelijkheden kunnen zijn, maar ik zou daar toch niet al te voorbarig in zijn."Kritiek op de oververtegenwoordiging van Poperinge in het provinciebestuur verwachten de drie Keikoppen niet. "In de eerste plaats is het de kiezer die de kaarten schudt per kiesdistrict", zegt Christof Dejaegher. "Het zou niet overeenstemmen met de principes van onze democratie als men daarop iets aan te merken heeft. Nog eens: het is puur toeval dat de besluitvorming binnen drie afzonderlijke partijen op deze manier is gelopen." "Ik woon nu eenmaal in een uithoek van de provincie", zegt Jurgen Vanlerberghe. "Mocht er een gedeputeerde uit Knokke zijn, dan had je daarover net hetzelfde kunnen zeggen. West-Vlaanderen is nu ook weer zo groot niet. We spreken allemaal dezelfde taal. Je moet er gewoon voor zorgen dat de besluitvorming op een transparante en correctie manier verloopt."De vraag is ook welke invloed de provinciale Poperingse putsch zal hebben op de lokale politiek in Poperinge. Terwijl Jurgen Vanlerberghe en Sabien Lahaye-Battheu collega's zijn in de deputatie, zijn ze tegelijkertijd tegenstanders in de Poperingse gemeenteraad. Samen - de partij van Jurgen Vanlerberghe - heeft er een coalitie met CD&V van Christof Dejaegher. En Open VLD van Sabien Lahaye-Battheu zit er in de oppositie. "Dat soort situaties doet zich wel meer voor", zegt Jurgen Vanlerberghe, die wel niet zichzelf zal opvolgen als schepen. "Ik denk dat je al heel wat gemeenteraden hebt waar parlementsleden van meerderheid en oppositie samen in het lokale bestuur zitten en binnen het Vlaams Parlement of in de Kamer elkaars tegenstander zijn. Elk bestuursniveau heeft zijn eigen logica. Open VLD zat ook in de vorige deputatie mee in de meerderheid, dus in die zin is er eigenlijk niet veel veranderd."Sabien Lahaye-Battheu klaagde in het verleden meermaals over te weinig respect van de meerderheid voor de oppositie. "Misschien dat helemaal in het begin van de huidige bestuursperiode de verhoudingen tussen de meerderheid en de oppositie wat moeilijker lagen. Maar na verloop van tijd verliepen de debatten in onze gemeenteraad meestal heel hoffelijk en correct. Dus ik denk niet dat het een groot probleem zal zijn om samen te werken", zegt Christof Dejaegher.Privé: Sabien Lahaye-Battheu werd geboren in Poperinge op 5 augustus 1967. Ze is getrouwd met Philip Lahaye en mama van Arthur (21), Willem (18) en Barbara (15).Studies: Ze volgde lager en middelbaar onderwijs in het St.-Franciscusinstituut in Poperinge, waar ze afstudeerde in de richt Latijn-Wetenschappen. Daarna studeerde ze rechten aan de Kulak in Kortrijk en de KUL in Leuven.Loopbaan: Sinds 1990 is ze advocate. Ze heeft haar eigen advocatenkantoor in Kortrijk. Tussen januari 2001 en september 2003 was ze OCMW-voorzitter van Poperinge. In die periode was ze ook provincieraadslid. Sinds 2007 is ze oppositiegemeenteraadslid en fractieleider van Open VLD in Poperinge en sinds 2003 federaal volksvertegenwoordiger voor Open VLD.Verkiezingen 2018: Sabien Lahaye-Battheu was lijsttrekker voor Open VLD in Poperinge en haalde met 2.337 voorkeursstemmen en een extra zetel voor haar partij een goed resultaat, maar wordt toch opnieuw naar de oppositiebanken verwezen. Voor de provincieraad stond ze op de voorlaatste plaats van de Open VLD-lijst in het district Oostende-Westhoek, maar haalde ze met 7.234 voorkeursstemmen wel het tweede beste resultaat.