Provincie legt nieuw fietspad aan in Tillegembos

Redactie KW

Dat werd beslist op de provincieraadszitting van donderdag 23 oktober. Tegelijk worden ook een aantal omgevingswerken uitgevoerd in de buurt van het Valkenbos. De totale kostprijs wordt op ruim 141.000 euro plus BTW geraamd, maar voor het fietspad komt er bijna 52.000 euro subsidie van de Vlaams Landmaatschappij (VLM).

Het nieuwe fietspad zal deel uitmaken van de groene fietsgordel rond Brugge en zal aansluiten op al bestaande stukken fietspad in de domeinen Tudor en Beisbroek, aan de overzijde van de N32 in Sint-Michiels. Maar om die groene gordel te kunnen affietsen, moeten de zwakke weggebruikers aan die N32 nog altijd een heel gevaarlijke oversteek maken op de deze brede en drukke hoofdweg. Daarom vroeg Annick Lambrecht (SP.A) snel werk te maken van een degelijke oversteekplaats. “Een veilige fietsverbinding tussen domeinen Tillegem-Valkenbos en Beisbroek-Tudor is meer dan nodig.” Ze vroeg of er al nagedacht is over welke formule daar zou kunnen worden gehanteerd. Wordt het een fietstunnel of iets anders ? Duidelijk is alvast dat er hier zal moeten worden samengewerkt met het Agentschap Wegen en Verkeer (AVW), want de Torhoutse Steenweg is een gewestweg. Maar ook voor de wandelaars die nu veelvuldig gebruik maken van de Drie Kastelen Wandelroute, zou zo’n oversteekplaats een zegen zijn.

Trimaarzate

Ook een 2,3 kilometer lang stuk van de oude spoorbedding 85, beter bekend als de Trimaarzate, wordt volledig heringericht. Het gaat om het tracé tussen de Poeldries in Bossuit en de Helkijnstraat in Sint-Denijs. De bestaande verharding wordt hierbij deels hergebruikt als fundering voor een nieuw wegdek, deels in asfalt en deels in ternair zand. Tegelijk worden ook de ondertussen al welbekende ‘mijlpalen’ en kruisingsborden geplaatst, in de huisstijl die de provincie heeft aangenomen voor haar groene assen. Kostprijs van deze werken : 635.345 euro plus BTW. (JRE)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.