Provincie legt dit jaar nog fietspaden aan in Woesten en Gits

Jos Remaut

Dit besliste de provincieraad vandaag. Het gaat om een investering van in totaal bijna 4 miljoen euro.

In Woesten gaat het om de tweede en laatste fase van de fietsverbinding tussen Poperinge en Woesten. Langs de Poperingestraat worden tussen het dorp van Woesten en het gehuchtje ‘De Wippe’ (kruispunt met Burgweg-Elzendammestraat) over een lengte van 1,4 kilometer aanliggende enkelrichtingsfietspaden aangelegd, met een breedte van 1,50 m. De fietspaden worden aangelegd in rode betonstraatstenen. Daarnaast worden markeringen en signalisatie voor fietsers aangebracht en is er groenaanleg voorzien. In een eerste fase werd in 2017 al een dubbelrichtingsfietspad aangelegd tussen de Wippe en het kruispunt met de N321 in Poperinge.

De kostprijs voor de werken van de tweede fase wordt geraamd op 3.489.058 euro inclusief BTW, waarvan 274.413 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. Aquafin/De Watergroep neemt 3.089.091 euro voor zijn rekening. De stad Ieper (een heel klein deeltje van De Wippe is grondgebied Elverdinge) en de gemeente Vleteren dragen respectievelijk 24.680 euro en 100.873 euro bij. Voor de kosten van het fietspad zelf zal bij het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 40 % aangevraagd worden in het kader van het Fietsfonds. Voor de uitvoering worden 220 werkdagen gerekend. De start van de werken is voorzien voor de zomer van 2018.

Ook in Gits legt de Provincie dit jaar nog een nieuw fietspad aan, met name langs de Gitsbergstraat. Het worden vrijliggende enkelrichtingspaden van 2 meter breed, naast de bestaande te behouden bomenrij, langs beide zijden van de straat. Ze worden aangelegd in een cementbetonverharding en verhoogd tot het niveau van de bestaande rijweg. Naast de fietspaden wordt een veiligheidsberm aangelegd met een nieuwe langsgracht.

Deze werken worden geraamd op zo’n 546.569 euro inclusief BTW, waarvan 447.322 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen en 99.247 euro ten laste van de gemeente Hooglede. Voor de kosten van het fietspad zelf zal bij het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 40 % aangevraagd worden. Voor de uitvoering worden 80 werkdagen gerekend. De start van de werken is voorzien voor het najaar van 2018.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.