Provincie legt 9 miljoen euro voor UNIE-K nu definitief vast

Jos Remaut

Dit werd vorige week beslist door de Deputatie. UNIE-K zal met dit bedrag 12 woningen voor 120 mensen renoveren, het Groot Magdalenagoed tot hippotherapiecentrum ombouwen en een therapeutisch zwembad bouwen voor het dienstverleningscentrum Ons Erf in Brugge.

De vzw UNIE-K staat in voor de begeleiding en ondersteuning van volwassenen met een ernstige verstandelijke of fysieke beperking. Er zijn drie voorzieningen : Ons Erf in Brugge, De Waaiberg in Gits en ‘t Venster in Emelgem. De vzw ondersteunt zo’n 325 personen met een ernstige beperking en stelt 535 personeelsleden te werk.

De Provincie West-Vlaanderen heeft nu beslist van voor 6 miljoen euro te gaan meefinancieren in de lening die UNIE-K zal aangaan voor de renovatie van twaalf woningen voor in totaal 120 personen met een handicap en de bouw van een therapeutisch zwembad. De Provincie is immers eigenaar van de gebouwen.

Centrum voor hippotherapie

Daarnaast stelt de Provincie 3 miljoen euro ter beschikking om het Groot Magdalenagoed aan de Stuivenbergstraat in Sint-Michiels om te bouwen tot een Equine Assisted Therapy (EAT)-centrum. Het Groot Magdalenagoed is een beschermde hoeve, die paalt aan de site van Ons Erf. Met de bouw van het hippotherapiecentrum kan de vzw een stap verderzetten in haar paardenwerking.

Deze financieringen kaderen in een overeenkomst die al in 2013 tussen de Provincie West-Vlaanderen en de vzw UNIE-K werd afgesloten. Het gaat hierbij om de gedeeltes van de investeringen die niet gedragen worden door subsidies van de Vlaamse overheid.

Maar in het kader van de interne staatshervorming was het lange tijd onduidelijk of de provinciale overheid deze subsidiëring nog zou kunnen waarmaken. In juli jl. werd hier vanuit Vlaanderen duidelijkheid over geschapen, zodat de 9 miljoen subsidie nu definitief kon worden vastgelegd in de provinciale budgetten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.