Provincie en stad Torhout zullen nieuwe fietsbrug bouwen over de spoorweg

Nu loopt de Lichtervledestraat nog dood op de spoorweg. Hier zal dus een nieuwe spoorbrug komen die de fietsers naar de overzijde naar de Bollestraat zal brengen.
Jos Remaut

De provincieraad zette het licht op groen voor de aanleg van 800 meter nieuwe fietssnelweg in Torhout. Met een kostprijs van meer dan drie miljoen euro een behoorlijk duur project, maar dat komt vooral omdat er ook een heel nieuwe fietsbrug zal worden gebouwd over de spoorweg Kortrijk-Brugge.

De nieuwe fietsverbinding zal deel uitmaken van de fietssnelweg F32 (Brugge-Torhout-Roeselare) en situeert zicht tussen de Tinnenbrugstraat en de Schavelarestraat in Torhout. Eerst volgt het de loop van de Lichterveldestraat. Waar die doodloopt op de spoorweg zal een nieuwe spoorbrug worden gebouwd, inclusief de nodige aan- en afrijstroken. Het ontwerp voor deze brug oogt alvast behoorlijk hip, de brug lijkt wel op poten te staan. Aan de overzijde loopt het nieuwe fietspad dan in zuidelijke richting verder op een nieuwe bedding pal naast de spoorweg. Het zal voorlopig eindigen ter hoogte van de Schavelarestraat (waar in de toekomt dan de F351 naar Kortemark en Ieper zal aftakken), maar het is de bedoeling dat het later langs de spoorweg doorgetrokken wordt tot Lichtervelde.

De werken verlopen in samenwerking met de Stad Torhout. Het gaat om een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 3 meter. De totaalkost van deze fase bedraagt 2.827.415,52 euro excl. BTW, waarvan 1.054.438,55 euro excl. BTW ten laste van de Provincie. De rest is ten laste van Stad Torhout, die beroep kan doen op 50 procent Vlaamse subsidies in het kader van het Fietsfonds.

De werken, die normaliter in het voorjaar 2020 zouden starten, zullen 270 werkdagen in beslag nemen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.