In het masterplan voor de site Inagro is ervoor gekozen om alle onderzoekspersoneel, dat op vandaag in diverse gebouwen op de campus is gehuisvest, onder te brengen in één nieuw duurzaam kantoorgebouw, waarin ook alle mogelijke accommodatie aanwezig is. Daarom keurde de provincieraad vandaag de open aanbestedingswijze voor deze werken goed.
...