In het masterplan voor de site Inagro is ervoor gekozen om alle onderzoekspersoneel, dat op vandaag in diverse gebouwen op de campus is gehuisvest, onder te brengen in één nieuw duurzaam kantoorgebouw, waarin ook alle mogelijke accommodatie aanwezig is. Daarom keurde de provincieraad vandaag de open aanbestedingswijze voor deze werken goed.
...

In het masterplan voor de site Inagro is ervoor gekozen om alle onderzoekspersoneel, dat op vandaag in diverse gebouwen op de campus is gehuisvest, onder te brengen in één nieuw duurzaam kantoorgebouw, waarin ook alle mogelijke accommodatie aanwezig is. Daarom keurde de provincieraad vandaag de open aanbestedingswijze voor deze werken goed. Het ontwerp voor het nieuwe gebouw werd opgemaakt door architectenbureau ONO uit Antwerpen. De kostprijs van de werken wordt op ruim 3 miljoen euro geraamd. Hier zit ook de afbraak vervat van het huidige 'Champignon I'-gebouw. De uitvoeringstermijn wordt op 450 werkdagen gesteld."Niet klimaatvriendelijk"Groen had kritiek op het weinig klimaatvriendelijk karakter van het gebouw. Alex Colpaert : "Er zijn hier toch wel heel wat gemiste kansen. Wij vernamen dat een passiefbouw niet mogelijk is omdat er teveel in- en uitgelopen wordt. En we kunnen daar nog wel wel in komen." "Ook was er aanvankelijk gedacht gedacht aan een warmtenet, maar dat werd dan weer afgevoerd wegens een te lange terugverdienperiode. Voor zonnepanelen echter ligt die termijn een stuk korter, dus ik begrijp niet waarom men wél de dakconstructie zwaar genoeg maakt voor zonnepanelen, maar die panelen zelf niet onmiddellijk plaatst. Dit zou het energiebudget voor Inagro met 10 % doen dalen. Moeten wij als provincie niet het voorbeeld geven ?"Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) antwoordt : : "Er zijn heel veel inspanningen gebeurd om dit gebouw zo klimaatvriendelijk te maken. Maar we moeten wel een beetje realistisch blijven, het stopt ergens. Zo werden er bijvoorbeeld extra energiezuinige ramen voorgesteld, met een terugverdientijd van ... 97 jaar !""Wat de zonnepanelen betreft, ligt dit inderdaad anders, dat geef ik toe. Ik wil het wel nog eens opnieuw onderzoeken, maar ik ben uiteraard toch wel gebonden aan het budget." Alex Colpaert vroeg hem echter van daarin niet té strikt te zijn : "Als je ziet dat je na acht jaar al winst kan maken met die zonnepanelen, zou ik toch wel eens durven overwegen om wat met budgetten te schuiven. "Bernard De Cuyper (CD&V) pleitte nog voor een verwarmingsinstallatie op houtpellets in plaats van de klassieke gasketel, waar dit werd door Bart Naeyaert weggewuifd als onvoldoende efficiënt.