Immograda wil op die plek drie meergezinswoningen met 70 woongelegenheden bouwen, met ondergrondse parking. Volgens Patrick Daels gaat het om een 'signaalgebied' dat kan overstroomd raken. Ook Marleen Ryelandt vindt dit een onverstandige beslissing: "Dit is geen goede ruimtelijke ordening."

Schepen Franky Demon (CD&V) antwoordt : "Er zijn tal van voorwaarden gekoppeld aan die ondergrondse parking. Met keerwanden en een drempel."

(SVK)

Immograda wil op die plek drie meergezinswoningen met 70 woongelegenheden bouwen, met ondergrondse parking. Volgens Patrick Daels gaat het om een 'signaalgebied' dat kan overstroomd raken. Ook Marleen Ryelandt vindt dit een onverstandige beslissing: "Dit is geen goede ruimtelijke ordening."Schepen Franky Demon (CD&V) antwoordt : "Er zijn tal van voorwaarden gekoppeld aan die ondergrondse parking. Met keerwanden en een drempel." (SVK)