"Religieus erfgoed is een deel van ons Vlaams erfgoed, hoe men verder ook tegenover religie staat", vertelt Filip Deforche (Vlaams Belang) "Men zou dus van een stadsbestuur kunnen verwachten dat ze alle mogelijke maatregelen neemt om ook dit erfgoed - maar niet alleen dit erfgoed - te bewaren, te beschermen. Daarom is het bijzonder erg dat het kapelletje van de familie Lietaert in Beveren verdween, volgens het bericht in de pers om een juridische reden. De kinderen hadden bij de verkoop van de boerderij moeten laten opnemen dat de kapel moest behouden worden. Maar het werd wel mondeling afgesproken, alleen stond het niet op papier."

"Zijn er manieren om het kapelletje herop te bouwen in de oorspronkelijke staat? En welke maatregelen zijn er om dit in de toekomst te vermijden?"

Ontwikkelaars

Schepen Dirk Lievens (CD&V): "De familie was mondeling overeengekomen dat het kapelletje zou blijven. De huidige projectontwikkelaar zal contact opnemen met de familie om een herdenkingsobject te installeren. Er was een akkoord om de kapel te behouden met de eerste ontwikkelaar, maar die heeft het project doorverkocht. Het familielid waarmee de overeenkomst was, wist niet dat het doorverkocht was. De familie is pas te laat te weten gekomen dat het kapelletje zou verdwijnen. Men heeft nog geprobeerd om dit te vermijden, maar dat is niet meer gelukt. Dit was een vervelende situatie."

"Wat kan je als stad dan doen om het religieus erfgoed in kaart te brengen. Als stad hebben we een duidelijke procedure. Iedereen die een vraag heeft rond erfgoed kan terecht bij de stad. Als het beschermd is of op een inventarislijst staat, dan weet erfgoed dat. Dan moet de bevoegde dienst advies geven. Dit kapelletje stond niet op de lijst en was niet beschermd en dus heeft de dienst de toestemming gegeven voor de sloop."

"Intern hebben we een werkgroep gemaakt in de stad om alle kapelletjes, militair, religieus, privé of eigendom van de stad, te inventariseren en hebben een code gegeven. Afhankelijk van de nood voor werken en dergelijke."