Dat er een einde komt aan de privé-bewaking op de snelwegparkings van Jabbeke, Mannekensvere en 's nachts ook in Westkerke, vindt de gouverneur spijtig. "Deze privé-bewaking is immers erg succesvol, en ze heeft een sterk ontradend effect. Het aantal meldingen van transmigranten op deze parkings valt sterk terug en er worden praktisch geen effectieve inklimmingen meer ontdekt. Zodra men de bewakingsagenten opmerkt, staakt men snel de poging om zich te verstoppen in een vrachtwagen". De gouverneur beloofde dat er zal worden aangedrongen op federale versterking voor de bewaking van de parkings, die gevoelige locaties blijven.
...

Dat er een einde komt aan de privé-bewaking op de snelwegparkings van Jabbeke, Mannekensvere en 's nachts ook in Westkerke, vindt de gouverneur spijtig. "Deze privé-bewaking is immers erg succesvol, en ze heeft een sterk ontradend effect. Het aantal meldingen van transmigranten op deze parkings valt sterk terug en er worden praktisch geen effectieve inklimmingen meer ontdekt. Zodra men de bewakingsagenten opmerkt, staakt men snel de poging om zich te verstoppen in een vrachtwagen". De gouverneur beloofde dat er zal worden aangedrongen op federale versterking voor de bewaking van de parkings, die gevoelige locaties blijven.De gemiddelde West-Vlaming is uiteraard het meeste bezig met de veiligheid in zijn eigen buurt. "En daar zijn ze positief over, zo blijkt uit een recente enquête die ik liet uitvoeren. Er is meest ergernis over onaangepaste snelheid in het verkeer, sluikstorten en zwerfvuil en over woninginbraken. Uit de bevraging blijkt dat de West-Vlaming zich over het algemeen zelden onveilig voelt. Mensen uit de grensstreek voelen zich wat minder veilig. De West-Vlaming heeft meest angst om slachtoffer te worden van een woninginbraak, hacking en verkeersongevallen. Uit deze enquête blijkt ook nog dat de top drie van gemelde misdrijven diefstal en schade aan de buitenkant van de auto, gestolen fietsen en valse identiteit op sociale media zijn."Maar toch moeten we met zijn allen alert blijven, ook voor de veiligheid in eigen buurt, zo vindt de gouverneur en hij pleit dan ook voor een verdere uitbouw van de de BIN's in onze provincie. "Een BIN (ofte Buurtinformatienetwerk) is een samenwerkingsverband tussen burgers en lokale politie binnen een bepaalde buurt. De BIN's willen het algemeen veiligheidsgevoel verhogen, de sociale controle verhogen en preventieve tips en nuttige informatie verspreiden. Ze hebben een belangrijke meerwaarde voor de algemene veiligheid en het algemeen veiligheidsgevoel. "Een mooi voorbeeld is volgens hem het BIN-jachthavens Kust. "Met de vluchtelingencrisis blijkt duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk een grote aantrekkingspool is als eindbestemming. Onze Kust en vooral de Noord-Franse kust werden een uitvalsbasis voor clandestiene oversteek naar de Britse Eilanden, met alle gevolgen van dien. Om het veiligheidsgevoel binnen de jachthavens langs onze Kust te verhogen en de sociale samenhang te versterken, werd in maart van dit jaar een BIN Jachthavens Belgische Kust opgericht. Dit BIN is een samenwerking tussen diverse bestuurlijke en politionele partners en de afgevaardigden van de 15 jachtclubs aan de Belgische Kust. Een primeur voor West-Vlaanderen."Een belangrijk deel van de toespraak ging ook over de brandweer. Hier pleit de gouverneur voor een centrale dispatching van alle oproepen voor de West-Vlaamse hulpverleningszones. "Dit biedt belangrijke winsten op het vlak van de juiste inzet van de benodigde middelen, zeker ook in geval van calamiteiten in grensgebieden. Ook komt men sneller tot een opschaling met de inzet van diverse zones. Momenteel loopt er een studie over de haalbaarheid van een centrale dispatching in opdracht van de West-Vlaamse hulpverleningszones. Dit is voor mij een dringend actiepunt."Maar ook de vrijwilligers blijven voor hem erg belangrijk. "In West-Vlaanderen zijn bijna 3.000 vrijwillige brandweerlui actief. In heel België zijn er 12.200 vrijwilligers. West-Vlaanderen staat in voor een vierde van deze brandweerlui, die in hun vrije tijd burgers in crisissituatie helpen. Ik hoop dat deze gewaardeerde vrijwilligers blijven meedraaien en meedenken over het brandweergebeuren van de toekomst. Ook dat de hechte vriendenkringen mee de verplaatsing doen en aansluiting houden met de hulpverleningszones. We staan nu eenmaal voor de noodzakelijke sluiting van een aantal gemeentelijke brandweerkazernes. "Verder was de gouverneur in zijn toespraak ook niet mals voor de media, vooral dan wat hun optreden bij crisissituaties betreft. "Bij rampenberichtgeving staan snelheid en kwaliteit dikwijls op gespannen voet met elkaar. Na het grote nieuws over de omvang van de rampspoed, richt de journalistieke aandacht zich op de oorzaken van de ramp, het functioneren van de rampenbestrijding, de nazorg en meestal ook op de vraag wie er schuldig, verantwoordelijk dan wel aansprakelijk is. In de meeste gevallen krijgt de overheid de uiteindelijke verantwoordelijkheid toegewezen. ""Dit zoeken naar schuldigen neemt wel eens de vorm aan van 'koppensnellen'. Als de media concluderen dat er sprake is van falend openbaar bestuur - al dan niet terecht -, dan heeft de bestuurder in kwestie een serieus probleem. Uiteindelijk vindt de afrekening plaats binnen de politieke arena. Ook daar is men immers niet ongevoelig voor de publieke opinie.""Ingrijpende gebeurtenissen zorgen voor verhoogde nieuwsconsumptie. Slecht nieuws verkoopt goed. Beslissingen van een redactie om bepaalde informatie al dan niet te publiceren, worden deels genomen uit commerciële overwegingen. Dat doen ze met het oog op verkoopcijfers of om niet achter te blijven op de concurrentie. Ik pleit voor meer terughoudendheid van de media. Ze zijn van belang om geobjectiveerde informatie te verspreiden en om bijkomende potentiële slachtoffers van de ramp te vermijden. Dat zeker wel. De hulpverleners ter plaatse bij een noodsituatie zijn getraind en werken met kennis van zaken. Zij mogen in geen geval in hun werk gehinderd worden door opdringerige journalisten, in hun zucht naar sensationele beelden en getuigenissen.""De omvang van de media-aandacht kan ook erg belastend zijn voor slachtoffers en hun naasten. Herhaaldelijk het verhaal moeten vertellen aan verschillende nieuwsmerken, dat weegt. Daarom suggereer ik altijd om de contacten te bundelen bij incidenten waarvoor relatief veel aandacht wordt verwacht. Daarom worden er best persconferenties gegeven. Een incident of ernstig verkeersongeval krijgt dikwijls al snel het label van 'ramp' en wordt dan verder ook zo behandeld. Dit veroorzaakt soms een overkill aan inzet en media-aandacht. De vraag is of de slachtoffers zelf daarmee gediend zijn.Verder had de gouverneur het ook nog over het doorgedreven verzamelen, bundelen en uitwisselen van alle mogelijke informatie die onze veiligheid kan verhogen, en herhaalde hij nog eens een paar van zijn statements uit het verleden :elke West-Vlaamse gemeente zou per jaar minstens één noodplanningsoefening moeten organiseren, en voetbalclubs zouden zelf moeten betalen voor de handhaving van de openbare orde en de veiligheid in en rond hun stadions.