Door Niels Vromant
...

Door Niels VromantDe schepen zetelt namens de gemeente in de raad van bestuur van Imog. Zij baten de recyclageparken in de elf gemeenten van de intercommunale uit en beheren ook de afvalzakken. Met de andere gemeenten ging schepen Deprez op zoek naar nieuwe maatregelen. "In 2018 had de Wielsbekenaar bijna 150 kilogram afval per jaar. Dat moeten we terugdringen naar 136 kilogram. Die maatregel wordt ons opgelegd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Dat cijfer terugdringen kunnen we doen door meer en beter te gaan sorteren. Daarom stemde Wielsbeke ermee in de prijzen van het containerpark te laten dalen en die van de restafvalzak te laten stijgen", motiveert ze. "Alle gemeenten stonden met de neus in dezelfde richting, dus deze maatregel voeren we in vanaf 1 september 2020."De grootste restafvalzak heeft nu een inhoud van 80 liter. Die stijgt met tien cent naar 1,70 euro per zak. Hij wordt ook kleiner, namelijk 60 liter: de standaardmaat in Vlaanderen. Volgens de schepen moet dat om de verwerkingskost van het afval te kunnen betalen. "Maar eigenlijk is 1,70 euro nog niet voldoende. Het is kantje boordje om al het afval dat de mensen wegsmijten op te halen en te verwerken", weet ze. Uiteindelijk valt deze maatregel nog mee, vindt ze. "Sinds een goed jaar mogen nu ook botervlootjes en yoghurtpotjes in de PMD+-zak. Daarnaast is er nu ook een goedkopere foliezak in omloop voor alle soorten folies, zoals waterflesverpakkingen. Dat wil zeggen dat je daardoor al heel wat plaats in de vuilniszak uitspaart. Eigenlijk moet je dus minder restafvalzakken kopen als je goed sorteert." Vanaf september tot eind november is een overgangsperiode voorzien. Men kan dan de oude zakken wisselen voor de nieuwe.De prijsverhoging van een afvalzak zal Imog compenseren door enkele prijsdalingen in het recyclagepark. De container voor papier en karton komt op het gratis gedeelte, net zoals die voor onbehandeld hout en hard groenafval. "En het maximumtarief daalt van 7 naar 4 cent per kilogram. Dat is onder meer het geval voor groenafval en bouw- en sloopafval", legt ze uit. Ook het systeem voor groenafval wordt aangepast. "Nu mag je per beurt 50 kilogram gratis zacht groen zoals gras en haag meebrengen naar het recyclagepark. Dat verandert naar 500 kilogram per jaar. Het telsysteem zullen we dus ook moeten aanpassen. Voor de Wielsbekenaar mag dat geen probleem zijn. Het gemiddelde ligt op 340 kilogram per gezin. Goede sorteerders worden dus beloond."Wielsbekenaren kunnen ook in Sint-Eloois-Vijve, Beveren-Leie en Deerlijk naar het recyclagepark gaan. Die samenwerking bestaat al even. Het project krijgt nu ook in andere gemeenten van Imog navolging. "Het project werd als heel positief geëvalueerd. Dus de Wielsbekenaar zal binnenkort nog in meer recyclageparken terechtkunnen. Dat kan heel handig zijn. De Sint-Baafs-Vijvenaar kan sneller in Sint-Eloois-Vijve staan dan in Wielsbeke. Zeker met bepaalde werkzaamheden die de weg kunnen bemoeilijken. Er zijn dus heel wat veranderingen in aantocht voor de afvalverwerking van de Wielsbekenaar", sluit ze af.