Sander Loones studeerde rechten aan de KU Leuven, waar hij al lid was van de Volksunie-Jongeren en Jong-N-VA. Hij begon zijn carrière als advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Zijn eerste strepen verdiende hij als jurist bij het studiebureau van de federale Dienst Vreemdelingenzaken, waar hij werkte voor cdH-staatssecretaris Melchior Wathelet. In 2010 belde Loones N-VA-kopstuk Theo Francken op, om hem zijn expertise op vlak van migratie aan te bieden. De regeringsonderhandelingen tussen PS en N-VA verliepen op dat moment erg moeizaam, en Loones belandde prompt mee aan de onderhandelingstafel.

Daarna ging de bal aan het rollen: Loones verliet de Dienst Vreemdelingenzaken en ging aan de slag als coördinator bij de N-VA-studiedienst, waar hij nauw samenwerkte met voorzitter Bart De Wever en onder meer mee het partijprogramma schreef. Wanneer Johan Van Overtveldt in oktober 2014 minister van Financiën werd, was het Sander Loones die zijn plaats in het Europees parlement mocht innemen. Later dat jaar werd hij verkozen als ondervoorzitter van N-VA.

Afkomstig van Oostduinkerke

Loones is afkomstig van Oostduinkerke, een deelgemeente van Koksijde aan de Belgische kust. In West-Vlaamse Vlaams-nationalistische kringen klinkt de naam Loones bekend in de oren. Grootvader Honoré Loones was tijdens de Tweede Wereldoorlog burgemeester van Oostduinkerke. Vader Jan Loones was jarenlang West-Vlaams kopstuk en Vlaams parlementslid voor de Volksunie. Toen die partij in 2001 implodeerde, koos hij voor N-VA.

Na een korte tussenpauze in het Brusselse is Sander Loones een aantal jaar geleden terug naar de kust verhuisd. In oktober trok hij de gemeenteraadslijst voor N-VA. Hij raakte er verkozen met bijna 2.800 voorkeursstemmen.

De 39-jarige Loones werd een drietal jaar geleden even getipt als de gedoodverfde opvolger van Bart De Wever, maar die zit nog altijd stevig in het zadel als partijvoorzitter. Loones bleef dus in het Europees parlement, waar hij lid is van de commissies Economische en Monetaire Zaken en van de Delegatie voor de betrekkingen met de associatie van Zuidoost-Aziatische landen ASEAN. Hij is ook plaatsvervangend lid in de commissies Internationale Handel, Burgerlijke Vrijheden en Justitie, en de Delegatie voor de betrekkingen met India.

Jongste minister

Sander Loones legt in de tweede helft van november de eed af als minister van Defensie en Ambtenarenzaken. Met zijn 39 jaar wordt hij de jongste minister in de regering van premier Charles Michel, en de enige West-Vlaming. De 28-jarige Ralph Packet, de vroegere voorzitter van Jong-N-VA, volgt hem op in het Europees parlement.

Loones vervangt Steven Vandeput, die zich vanaf half november toelegt op de voorbereiding op het burgemeesterschap van Hasselt. De nieuwe minister van Defensie en Ambtenarenzaken erft onder meer het dossier van het nieuwe ambtenarenstatuut. Dat van de vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen is pas afgerond.

Sander Loones is getrouwd en heeft drie kinderen.

(Belga)