In het meerjarenplan engageert het stadsbestuur zich om de doelstellingen van het burgemeestersconvenant 2030 te halen via concrete klimaatacties. Dat gaat onder meer om de overschakeling van het openbaar verlichtingsnet en het energiezuiniger maken van het patrimonium, maar ook een ommezwaai in het afvalbeleid door over te schakelen van zakken naar containers. Misschien een minder opvallend punt in het meerjar...

In het meerjarenplan engageert het stadsbestuur zich om de doelstellingen van het burgemeestersconvenant 2030 te halen via concrete klimaatacties. Dat gaat onder meer om de overschakeling van het openbaar verlichtingsnet en het energiezuiniger maken van het patrimonium, maar ook een ommezwaai in het afvalbeleid door over te schakelen van zakken naar containers. Misschien een minder opvallend punt in het meerjarenplan, maar wel met een grote impactvoor alle mensen in Poperinge en deelgemeenten. "De ophaling in afvalbakken wordt ingevoerd begin 2021", verduidelijkt schepen van Afvalbeleid Kris Notebaert (CD&V). "Het is één van de doelstellingen van afvalintercommunale IVVO om al het restafval in bakken in te zamelen. Er zijn tal van voordelen: het principe van de vervuiler betaalt, kan zo heel nauwkeurig worden toegepast, bakken scheuren ook niet en worden niet open gebeten. Onderzoek toont ook aan dat de overschakeling op containers de mensen aanzet tot beter sorteren, wat dan weer winst oplevert voor de burger."Bij de buren in Ieper wordt het restafval al sinds 2003 met containers opgehaald. "De bakken worden tweemaal gewogen. De eerste keer vol, de tweede keer leeg", legt Kris Notebaert uit. "Het weegsysteem weegt op een halve kilogram nauwkeurig en wordt minstens iedere twee jaar geijkt. GFT-afval wordt in Poperinge al opgehaald in bakken. PMD blijft in de blauwe zak en ook voor glas en papier verandert er niets."Het wordt dus aanpassen, maar in principe kost het de inwoners van Poperinge niks. "IVVO stelt de bakken gratis ter beschikking", aldus Kris Notebaert. "Er zijn verschillende groottes van bakken. Er is een draagemmer van 40 liter, maar de standaardbak is 140 liter. Dat komt overeen met 2,5 keer een gewone huisvuilzak. Dan is er nog een grotere beschikbaar van 240 liter."Poperinge is evenwel niet de laatste IVVO-gemeente die overschakelt op afvalbakken. "Veurne, Diksmuide en Nieuwpoort werken ook nog in zakken, al heb ik vernomen dat er ook een aantal van die steden zal overschakelen op bakken", besluit Kris Notebaert. (TOGH)