In de Ieperstraat 19-29 en het Rekhof 13-19 worden appartementen en winkelruimtes met ondergrondse parkeergarage gebouwd. In de omgevingsvergunning van het grootschalige bouwproject is een nieuwe publiek toegankelijke wandel- en fietsverbinding voorzien vanuit de Ieperstraat naar het Rekhof.
...

In de Ieperstraat 19-29 en het Rekhof 13-19 worden appartementen en winkelruimtes met ondergrondse parkeergarage gebouwd. In de omgevingsvergunning van het grootschalige bouwproject is een nieuwe publiek toegankelijke wandel- en fietsverbinding voorzien vanuit de Ieperstraat naar het Rekhof.De gemeenteraad van maandagavond keurde de erfdienstbaarheid van de publieke doorgang goed. De doorgang zal van de Ieperstraat uitkomen op een achterliggende weg die langs de Vleterbeek loopt en het Vroonhof met het Rekhof verbindt. Rekening houdend met het advies van het archief stelde het college van burgemeester en schepenen voor om aan die achterliggende weg de naam 'Proosdijstraat' te geven omdat de proosdij daar vroeger gelegen was.Voor de wandel- en fietsverbinding tussen de Ieperstraat en de achterliggende weg werd de naam 'Pukelstraatje' voorgesteld. Via deze verbinding werd er vroeger water genomen uit de Vleterbeek. 'Pukelstraatje' is de oorspronkelijk naam van deze verbinding.Op 5 november gaf de culturele raad al positief advies voor de naamkeuze 'Proosdijstraat'. Voor de naamkeuze 'Pukelstraatje' werd nog geen advies gegeven en de culturele raad vraagt nog bijkomend advies aan de archivaris in verband met de betekenis, maar het stadsbestuur stelt voor om de straatnamen al vast te stellen. Een definitieve beslissing door de raad zal volgen na openbaar onderzoek en na advies van de culturele raad.Ook oud-burgemeester Albert Sansen krijgt een straat naar zich vernoemd. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) realiseert een nieuwe verkaveling in de Komstraat. In augustus 2019 stelde de gemeenteraad de straatnaam 'Burgemeester Sansenstraat' al principieel vast voor de verkaveling. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ontvangen, dus kon de gemeenteraad de nieuwe straatnaam vaststellen. Ereburgemeester Albert Sansen overleed op 14 oktober 2017 op de gezegende leeftijd van 101 jaar. Vele jaren was Albert Sansen uitgever van De Poperinghenaar, die later Het Wekelijks Nieuws werd. Tevens was hij, vanaf 1 januari 1970, gedurende elf jaar CVP-burgemeester van Poperinge. Hij was ook erevoorzitter van de muziekmaatschappij St.-Cecilia en van KFC Poperinge. De agendapunten waren blijkbaar geen voer voor discussie en werden unaniem goedgekeurd.(TOGH)