"Daarmee wordt onterecht gesuggereerd dat wij als overheid de Jehova's een hand boven het hoofd houden", reageert S.PA-schepen Jurgen Content. Concrete aanleiding is de geplande bijeenkomst van de organisatie in het CC Casino: gemeenteraadslid Björn Prasse (Open VLD) roept op om die bijeen...

"Daarmee wordt onterecht gesuggereerd dat wij als overheid de Jehova's een hand boven het hoofd houden", reageert S.PA-schepen Jurgen Content. Concrete aanleiding is de geplande bijeenkomst van de organisatie in het CC Casino: gemeenteraadslid Björn Prasse (Open VLD) roept op om die bijeenkomst tegen te houden. "In de vorige legislatuur heb ik mij meermaals verzet tegen de verspreiding van drukwerk en actief ronselen van zieltjes op de openbare weg. De recente getuigenissen rond het seksueel kindermisbruik lijken me voldoende alarmerend om voortaan elke aanvraag voor het gebruik van openbaar domein door deze sektarische organisatie consequent te weigeren", zegt hij. Maar volgens schepen Content kan dat niet zomaar. "Iedereen die zich aan de voorwaarden houdt, kan bij ons een zaal huren. Zolang er geen gerechtelijke veroordeling is en de organisatie niet op de zwarte lijst van 'sekten' staat, kunnen wij de Jehova's die bijeenkomst dus niet verbieden", klinkt het. Content doet de uitspraken van raadslid Prasse af als 'gratuit en populistisch'. "Bovendien zou hij als kabinetsmedewerker van minister Gatz toch de cultuurpactwet moeten kennen waarin letterlijk staat dat, met betrekking tot het ter beschikking stellen van infrastructuur 'de overheid zich van elke vorm van discriminatie of voorkeur moet onthouden. Ook al schreeuwt elke vezel in mijn lichaam dit tegen, wij kunnen die aanvraag dus niet zomaar weigeren", klinkt het.(WK)