Oostende heeft maar weinig geheimen meer voor Carl Devos. Hij komt vaak op Greenbridge, is er ceo van het wetenschapspark Ostend Science Park, zetelt in de raad van bestuur van de haven... De Mercator is voor hem dan weer vooral een verre herinnering. "Een verplicht nummer in mijn lagereschooltijd. We moesten naar de gids luisteren, terwijl we liever hadden gespeeld op het schip."
...