De poetsdienst van het OCMW kijkt in 2019 aan tegen een verwacht verlies van 245.222 euro. "In 2013 bedroeg het tekort 98.000 euro. Jaar na jaar is dat verlies toegenomen. De beslissing om de poetsdienst af te bouwen, kan genomen worden omdat er andere thuiszorgdiensten actief zijn. De Wissel heeft een bestand van 200 klanten. In onze communicatie hebben we eerst het personeel geïnformeerd en vrijdag hebben we samengezeten met de syndicale delegatie. Daar hebben we toegezegd dat we het verschil tussen het lagere loon van d...

De poetsdienst van het OCMW kijkt in 2019 aan tegen een verwacht verlies van 245.222 euro. "In 2013 bedroeg het tekort 98.000 euro. Jaar na jaar is dat verlies toegenomen. De beslissing om de poetsdienst af te bouwen, kan genomen worden omdat er andere thuiszorgdiensten actief zijn. De Wissel heeft een bestand van 200 klanten. In onze communicatie hebben we eerst het personeel geïnformeerd en vrijdag hebben we samengezeten met de syndicale delegatie. Daar hebben we toegezegd dat we het verschil tussen het lagere loon van de private partner en het hogere loon van het OCMW blijvend zullen bijpassen. Niemand wordt ontslagen", zei schepen van financiën Dominique Cool (N-VA).De oppositie voelde zich onbegrepen in de keuze van het schepencollege om de poetsdienst te laten uitdoven en hekelde de communicatie via een Facebookpost. Laurent Hoornaert (Tope8920) was in 2008 vanuit de oppositie de gangmaker van het dienstenbedrijf De Trein. "Het is gestart als een sociaal tewerkstellingsinitiatief. Het gaf de mensen de kans om lokaal aan de slag te gaan. Met de fiets raakte je bij de gebruiker. Dat is men duidelijk vergeten."José Victoor (N-VA) zetelde toen samen met Hoornaert in de OCMW-raad en waarschuwde toen voor financiële avonturen. Zijn voorspelling is waar gebleken.Jean-Marie Callewaert (SP.A) vroeg zich af waarom nooit inspanningen geleverd zijn om het schip op koers te houden. "Jaar na jaar verliezen opstapelen en bij de pakken blijven zitten. Je laat het gewoon doodbloeden. Als oppositie wisten we van niets toen geëmotioneerde poetsdames ons opzochten om hun verhaal te doen. Het zijn de arbeiders die het gelag moeten betalen."In de dienst werken 35 vrouwen, waarvan drie langdurig zieken en één persoon is tijdelijk. Sommigen zijn jonger dan 30 jaar. In de komende gemeenteraad zal een offerte uitgeschreven voor een overname.In de strijkdienst waren wel acties ondernomen om boven water te blijven. "In de strijkdienst is nog één personeelslid tewerkgesteld. In februari werden de uren afgebouwd van 36 uur naar 19 uur. Er was geen constante aanvoer van strijk. Een strijkster kon moeilijk de continuïteit garanderen. Uit onze analyse blijkt dat er strijkdiensten op de gemeente aanwezig zijn. Dat verklaart de dalende trend aan opdrachten. Plus waren wij gemiddeld duurder. Onze gebruikers waren vooral tweeverdieners en niet hulpbehoevend", zei schepen Marleen Soete.Het atelier gaat na zeven jaar dicht op 31 augustus. De klanten worden verwittigd. Het personeelslid wordt geheroriënteerd.De omkadering van de Wissel gebeurt door 2 personen. Eén gaat met pensioen en de collega krijgt andere opdrachten.(PCO)