"In de vorige bestuursperiode is hier de intentie uitgesproken om samen met de Vlaamse overheid te werken aan een windmolenboulevard langs dit stuk snelweg", aldus Bart Naeyaert. "Maar daar is toen meteen bij gezegd dat de aanwezigheid van de luchthaven van Oostende een belangrijke beperkende factor zou kunnen zijn, gezien de strenge veiligheidsvoorschriften van Belgocontrol. Vandaar dat we eerst zouden gaan praten met Belgocontrol en samen met hen een studie zouden maken om te zien waar windmolens wél kunnen en waar niet. Pas wanneer we dit weten,...