Teneinde een duidelijk beeld te krijgen over de noodzakelijke renovaties of vernieuwingen aan de sporthal en de omliggende terreinen heeft de gemeente besloten om via een aanbesteding een studiebureau te zoeken om voor de volledige site een conceptnota op te maken. Oppositieraadslid Andres Vandewalle (NieuwPittemEgem) p...