Teneinde een duidelijk beeld te krijgen over de noodzakelijke renovaties of vernieuwingen aan de sporthal en de omliggende terreinen heeft de gemeente besloten om via een aanbesteding een studiebureau te zoeken om voor de volledige site een conceptnota op te maken. Oppositieraadslid Andres Vandewalle (NieuwPittemEgem) p...

Teneinde een duidelijk beeld te krijgen over de noodzakelijke renovaties of vernieuwingen aan de sporthal en de omliggende terreinen heeft de gemeente besloten om via een aanbesteding een studiebureau te zoeken om voor de volledige site een conceptnota op te maken. Oppositieraadslid Andres Vandewalle (NieuwPittemEgem) plaatste alvast enkele kanttekeningen bij de eventuele plannen.Eerst en vooral betreurde hij dat de sportraad tot nu toe zo goed als niet gehoord was. Verder drong hij er op aan om extra verlichting op het eerste plein te overwegen, zodat er meer trainingsmogelijkheden zouden zijn. En hij dronk ook aan om zonnepanelen op het dak te voorzien. Hij gaf ook aan dat er vanuit de sportraad ernstige problemen gesignaleerd waren over de beregeningsinstallatie voor de velden, die na één sessie al droog zou staan en over de staat van de velden zelf, die erbarmelijk kan genoemd worden.Sportschepen Denis Fraeyman (CD&V) gaf antwoord op de aangehaalde punten. Zo benadrukte hij dat, van zodra het studiebureau bekend zal zijn, de sportraad nauw zal betrokken worden bij de opmaak van de conceptnota en dat er ook een werkgroep zal opgericht worden. De extra verlichting en zonnepanelen zullen zeker in deze nota meegenomen worden. Wat de beregeningsinstallatie betreft gaf hij aan dat dit een gekend probleem is, waar momenteel al actief een oplossing voor gezocht wordt. Hij gaf echter ook aan dat de voorbije twee droge zomers en het sproeiverbod van vorig jaar hier een nadelige rol in gespeeld hebben. Tenslotte wordt ook actief gewerkt aan het verbeteren van de staat van de velden.(JG)