Op de gemeenteraad uitte Francis Reynaert (Open VLD) zijn bezorgdheid over de Brugsesteenweg, een van de invalswegen naar Roeselare waarlangs ook het Mammoetcenter ligt. "Het fileleed begint al bij het aanschuiven van op de Rijksweg om dan via een slakkengang naar het centrum te kunnen rijden. Men zou voor minder het centr...

Op de gemeenteraad uitte Francis Reynaert (Open VLD) zijn bezorgdheid over de Brugsesteenweg, een van de invalswegen naar Roeselare waarlangs ook het Mammoetcenter ligt. "Het fileleed begint al bij het aanschuiven van op de Rijksweg om dan via een slakkengang naar het centrum te kunnen rijden. Men zou voor minder het centrum negeren en blijven hangen in het Mammoetcenter", aldus Francis."De discussie was er al meermaals, zeker over de afwikkeling van het verkeer. Het gaat echter om een baan van het Vlaams gewest, waarbij zij de weg opvolgen en niet de stad. Zij kijken ook voor de planning", aldus schepen Griet Coppé. "Sinds 2013 is Vlaanderen bevoegd voor de Brugsesteenweg, daarvoor was de provincie verantwoordelijke. Er waren plannen, maar door de overdracht is alles opnieuw stilgevallen.""Ondertussen trachten we zo goed als mogelijk daar vooruitgang in te krijgen. Wetende dat de budgetten niet voor het grijpen liggen, integendeel. De budgetten voor investeringen bij het gewest zijn enorm gekrompen in vergelijking met vorige legislaturen. Als men werken zal doen, wil men vooraf een duidelijke studie maken.""Er komt een virtuele proefopstelling. De startnota is goedgekeurd. De voorbereidingen zijn bezig, maar wij als stad zijn hier toeschouwer en moeten wachten op de resultaten van het Agentschap Wegen en Verkeer. De juiste timing is moeilijk te zeggen, maar AWV is er mee bezig. In de loop van volgend jaar hopen we uitsluitsel over de beste afwikkeling van het verkeer, maar dat wordt niet evident", besluit Griet.(TD)Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie De Weekbode Roeselare.