Om te blijven voldoen aan de voorwaarden van de BBC (Beleids- en BeheersCyclus) en het daaraan gekoppelde meerjarenplan 2014-2019, moestenallereerst in een budgetwijziging voor 2015 een aantal investe...