Om te blijven voldoen aan de voorwaarden van de BBC (Beleids- en BeheersCyclus) en het daaraan gekoppelde meerjarenplan 2014-2019, moestenallereerst in een budgetwijziging voor 2015 een aantal investe...

Om te blijven voldoen aan de voorwaarden van de BBC (Beleids- en BeheersCyclus) en het daaraan gekoppelde meerjarenplan 2014-2019, moestenallereerst in een budgetwijziging voor 2015 een aantal investeringen doorgeschoven te worden naar volgend jaar. Enkele grote posten hierin waren de verdere financiering van de werken aan de Egemse centrumstraten en aan de landbouwwegen, de verdere uitwerking van de waterbeheersing en de verkoop van een aantal gebouwen. In het budget voor 2016 vinden we, naast de net vermelde investeringen, ook de ontwikkeling van de ruimte van de oude jongensschool, de renovatie van het Egemse CC Het Buurthuis, de aankoop van bijkomende speeltuigen en diverse niet-prioritaire wegenwerken terug. Wanneer we naar het financiële resultaat kijken, dan zien we op kasbasis een positief saldo van 826.417 euro en ook op het vlak van de autofinancieringsmarge een batig saldo van 726.657 euro. We kunnen dus besluiten dat de gemeente Pittem ook in 2016 financieel gezond is.(JG)