Pieter, vorige maand 40 geworden, blijft weliswaar in Brussel wonen, waar hij werkt op het kabinet van federaal staatssecretaris Philippe De Backer, maar zijn terugkeer naar de lokale politiek is sowieso een daad van formaat. Noem het een statement waarmee hij te kennen geeft dat de Torhoutse Open VLD weliswaar aan reanimatie toe is, maar zeker niet dood en begraven.
...

Pieter, vorige maand 40 geworden, blijft weliswaar in Brussel wonen, waar hij werkt op het kabinet van federaal staatssecretaris Philippe De Backer, maar zijn terugkeer naar de lokale politiek is sowieso een daad van formaat. Noem het een statement waarmee hij te kennen geeft dat de Torhoutse Open VLD weliswaar aan reanimatie toe is, maar zeker niet dood en begraven."Ik keer terug omdat het alle hens aan dek is", zegt hij. "Ik was sinds kort achter de schermen aan het werk, maar nu ga ik openlijk in op het voorstel van enkele trouwe Torhoutse liberalen om het voorzitterschap van de plaatselijke partij op mij te nemen en onze jonge lijsttrekker Ilja Wostyn voluit te steunen. Het wordt niet evident om een volwaardige lijst te vormen zo dicht bij de verkiezingen, maar opgeven staat niet in ons woordenboek. In het versplinterde en gepolariseerde politieke landschap is de aanwezigheid van een liberale partij van het grootste belang, ook in Torhout. Ik zal me vooral toespitsen op de interne werking, het indienen van de lijst, het uitwerken van het verkiezingsprogramma en het voeren van campagne. We moeten onze kandidatenlijst op 15 september officieel neerleggen en hopen tegen dan een volle kiestabel bij elkaar te hebben." "Maar zelfs al vinden we geen 27 volwaardige kandidaten, dan nog zullen we zeker met Open VLD opkomen. Even zag het ernaar uit dat Torhout, na decennia blauwe aanwezigheid, het zonder liberale lijst zou moeten stellen. Wat uiteraard niet kan. En dus is de familie Wostyn uit haar krammen geschoten. Gewezen Jong VLD-voorzitter Ilja Wostyn, 23 en vol politieke ambitie, wordt straks onze jeugdige kopman, gesteund door zijn vader Piet Wostyn, die van 2001 tot 2013 Open VLD-voorzitter is geweest, en zijn moeder Annick Dedoelder, die zitting in de OCMW-raad heeft gehad."Als Brusselaar kan Pieter zich uiteraard niet zelf verkiesbaar stellen. Dat deed hij, toen nog als Torhoutenaar, in oktober 2000 wel en meteen werd hij samen met zijn VLD-genoten Geert Barbry en wijlen Fernand Robbe verkozen. Als 22-jarige en met 428 voorkeurstemmen. Het werd de start van twaalf jaar gemeenteraad, want in 2006 werd hij vlot herverkozen. In 2012 nam hij als lijstduwer nog wel aan de verkiezingen deel, maar zonder veel drive - Brussel wenkte toen al. In dat jaar moest Open VLD zich trouwens met amper één zetel tevredenstellen: die van Elke Carette."We hebben de ambitie om die ene zetel in elk geval te behouden, al beseffen we dat de tijd kort is en onze campagne intens zal moeten zijn om de kiezers ervan te overtuigen om voor onze partij te stemmen", aldus Pieter. "Het plaatselijk afhaken van Elke Carette en haar stilzwijgen daaromtrent zijn onbegrijpelijk en hebben onze zaak uiteraard geen goed gedaan. Net zoals de vruchteloze pogingen van Yves Stofferis om een lijst te vormen. Dat is enkel tijdverlies gebleken. Yves heeft ontslag genomen als voorzitter en recent de boekhouding en de kas van de lokale partij keurig aan ons overgedragen. Ik wil vanaf nu in de hoogste versnelling schakelen naar de verkiezingen toe en vooral ook daarna de Torhoutse Open VLD heropbouwen met het oog op 2024. Nu lijkt dat verkiezingsjaar nog veraf, maar in de politiek verloopt de tijd veel sneller dan je zou denken. Als ik terugblik op mijn eigen politieke carrière, dan is de tijd voorbijgevlogen. Dat we momenteel met de Torhoutse Open VLD wat in de rats zitten, heeft net te maken met het feit dat er veel te laat met de lijstvorming gestart is."Lijsttrekker Ilja Wostyn, die als technicus bij steenbakkerij Wienerberger in Kortemark werkt en wiens ouders het bekende mosterdfabriekje runnen, is blij met de hulp van Pieter. Laatstgenoemde komt als een soort crisismanager vanuit Brussel en is na zowat twintig jaar gepokt en gemazeld in de politiek. Hij is momenteel aan zijn zesde kabinet toe. Hij heeft gewerkt voor onder andere de ministers Marc Verwilghen, Annemie Turtelboom en Bart Tommelein en staat nu ten dienste van staatssecretaris Philippe De Backer. Hij is diens persoonlijke medewerker en verantwoordelijke voor de parlementaire relaties."Ik zal veel hebben aan de ervaring van Pieter", weet Ilja. "Ik heb nog heel wat te leren. Maar mijn politieke interesse is van jongs af groot. Ik heb thuis de politiek samen met een schepje Mostaard Wostyn ingelepeld gekregen (lacht). Ik weet dat nogal wat mensen eraan twijfelen of we alsnog een fatsoenlijke lijst bijeen zullen krijgen, maar we werken er hard aan, hoe slopend ook. Onderschat ons maar niet. Er hebben enkele zwaargewichten toegezegd."Ilja is druk bezig met de samenstelling van het partijprogramma voor 14 oktober. "Komende zaterdag 8 september heeft er vanaf 14 uur een algemene ledenvergadering plaats in het mosterdmuseum van mijn ouders in de Oude Gentweg", zegt hij. "We zullen er de voorlopige lijst met kandidaten voorleggen. Ik wil ook de belangrijkste programmapunten toelichten, zoals maximale aandacht voor de plaatselijke jeugd in het beleid, het uitbouwen van het skatepark, het herlanceren van het Torhoutse toerisme en het stimuleren van het handelsapparaat. Aandacht voor senioren en verkeersveiligheid vinden we eveneens van groot belang."